Saltar a contingut

FINALITZAT Millora de la salut de la població de Safané: millors serveis de salut i aigua potable (Burkina Faso)

medicusmundi Mediterrània

Contribuir a la millora de la salut de la població de Safané mitjançant la incidència en dos dels principals Determinants Socials de la Salut: l'oferta i qualitat de el Sistema Sanitari Local i la millora de l'abastament d'aigua potable (2018-2019)

Situació econòmica del país

Burkina Faso s'inclou entre els països menys desenvolupats de l'món. El percentatge de població vivint per sota de l'índex de pobresa és d'43.9% ia la regió de Boucle de Mouhoun (on està Safané), s'eleva a l'56%.

En aquesta regió la indústria, encara en estat embrionari, es basa en el processament d'oli i cotó. La població és bàsicament rural (85-90%) i es dedica principalment a l'agricultura, a el comerç i la criança de bestiar. En el cas concret de la comuna de Safané, es dediquen a el cultiu de la melca, el blat de moro i l'arròs.

Situació sanitària

La situació sanitària de Burkina Faso, tot i una certa millora, presenta elevades taxes de mortalitat. L'esperança de vida a l'néixer és de 57 anys (el 2008). La dona i la infància constitueixen els grups més vulnerables.

Hi ha un dèficit considerable de recursos humans en totes les categories, especialment d'infermeres especialistes en Salut Matern Infantil (llevadores). El 2010 existia 1 llevadora per cada 13.138 habitants, lluny de la norma que recomana l'OMS d'1 per cada 3000 habitants.

Les necessitats d'aigua i sanejament són crítiques en tota la comuna de Safané, especialment en la pròpia Vila de Safané.

El projecte

Es tracta de la segona fase d'una intervenció de llarg termini que pretén posar en marxa una estratègia de desenvolupament sanitària en col·laboració amb l'Ajuntament de Safané, responsable de la prestació de serveis de salut a la comuna de Safané, i la Direcció Distrital de Dédougou , dependent de el Ministeri de Salut. Es donarà assistència tècnica a les autoritats per a la construcció d'un sistema local de salut amb sòlides bases a cobertura sanitària, planificació i gestió, recursos humans i una dinàmica participació comunitària. També es treballarà en altres determinants socials claus per a la salut de la població, especialment, l'accés a aigua potable i serveis de sanejament.

Concretament es millorarà la provisió de serveis de Centre de Salut de nounou i construiran dos pous d'aigua potable a la Vila de Safané, centre de la comuna amb major nombre de població.

Sobre aquest projecte

Data d'inici

01/04/2018

Data de finalització

30/06/2019

Soci/s Local/s

Ajuntament de Safané

Objectiu del projecte

Objectiu general:
Contribuir a la millora de la salut de la població de Safané mitjançant la incidència en dos dels principals Determinants Socials de la Salut: l'oferta i qualitat de el Sistema Sanitari Local i la millora de l'abastament d'aigua potable.

Objectius específics:

1. Millorar la prestació de serveis de Centre Mèdic (CM) de nounou, considerant especificitats arquitectòniques que tingui en compte la perspectiva de gènere.
2. Millorar la provisió d'Aigua potable a la comuna de Safané.

Resultats previstos

1. Elaborat el Pla de Desenvolupament del CM de nounou en base a les prioritats i normatives ministerials, considerant especificitats arquitectòniques que tingui en compte la perspectiva de gènere.
2. Rehabilitats el Centre Mèdic de nounou segons el Pla de Desenvolupament elaborat, considerant especificitats arquitectòniques que tingui en compte la perspectiva de gènere.
3. Elaborat l'estudi tècnic i de viabilitat de dos pous d'aigua potable a la comuna de Safané.
4. Construïts dos pous en la comuna de Safané i introduïts elements de gestió d'aigua basada en la perspectiva de gènere.

Zona geogràfica

Àfrica Subsahariana

Regió/Departament(s)

Vilas de Nounou y  Safané, Comuna de Safané, Distrito Sanitario de Dédougou (Burkina Faso)

Persones beneficiàries

 

Població estimada en la comuna de Safané: 65.014 habitants (dades 2018).

Població estimada en la vila de Nounou: 8.100 habitants (dades 2018).

Població estimada en la vila de Safané: 10.428 habitants (dades 2018).

Pressupost total

80.354,49 €

Finançadors

Ayuntamiento de Castellón

medicusmundi mediterrània

Ayuda Directa Safané