Saltar a contingut

Contribuir al dret a la salut mitjançant el reforç de polítiques d'atenció primària en la comuna de Safane, Burkina Faso

medicusmundi Mediterrània

Contribuir a la millora de la salut de la població de Safané mitjançant fortaleciment del Sistema Sanitari Local i el foment de la participació de joves com a agents de promoció de la salut comunitària  (2019-2021)

El projecte titulat "Contribuir a el dret a la salut mitjançant el reforç de les polítiques d'atenció primària és la comuna de Safané" és una clara aposta pel reforç de sistema local públic de salut de la comuna i la col·laboració activa amb la societat civil per a la millora de les condicions de vida de la població, i en particular, de grups amb un clar enfocament de drets i gènere des de la pròpia identificació, a l'execució de cada acció i l'avaluació del seu impacte.
El projecte forma part de l inici d'un programa de tres anys de durada finançat per la GVA a la convocatòria de projectes de cooperació internacional de l'any 201 9, i al seu torn servirà per finalitzar les obres de rehabilitació de l'CSPs de Salut de Kiensere, iniciades durant l'actuació de el projecte finançat pel conveni 2019, conjuntament amb el cofinançament d'altres administracions públiques de la provin cia de Castelló.

Sobre aquest projecte

Data d'inici

01/10/2019

Data de finalització

30/06/2021

Soci/s Local/s

Ajuntament de Safané
Associació ADEP

Objectiu del projecte

Objectiu General:
Contribuir a la millora de la salut de la població de Safané mitjançant fortalecim ent de el Sistema Sanitari Local i el foment de la participació de joves com a agents de promoció de la salut comunitària

Objectius específics:
1 - Millorar la prestació de servei s de el Centre Mèdic (CM) de Safané i el CSPs de Kienséré considerant especificitats arquitectòniques que tingui en compte la perspectiva de gènere.

2 - Donar suport a l'associació de joves de Safané per millorar les campanyes d'incidència política i transformació ciutadana en pro de l Dret a la Salut amb perspectiva de gènere.

Resultats previstos

1 - Elaborat el Projecte Executiu de l'CM de Safané i el CSPs de Kienséré en base a les prioritats i normatives meu nisteriales, considerant especificitats arquitectòniques que tingui en compte la perspectiva de gènere.
2 - Rehabilitat el dispensari i farmàcia i posada en marxa la instal·lació fotovoltaica de l'CSPs de Kienséré segons el Pla Executiu elaborat.
3 - Rehabilitada la tanca de l'CM de Safané en base a les prioritats i normatives ministerials.
4 - Enfortits la formació, processos, procediments i instruments que aplica la xarxa municipal de salut, així com el material educatiu per a realitzar visites familiars integrals orientades a modificar hàbits i estils de vida no saludables.

Zona geogràfica

Àfrica Subsahariana

Regió/Departament(s)

Regió de Boucle de Mouhoum, Distrito de Mouhoum, Comuna de Safané (Burkina Faso)

Persones beneficiàries

Població estimada en la comuna de Safané: 65.014 habitants (dades 2018).

Població estimada en la vila de Safané: 10.428 habitants (dades 2018).

Pressupost total

83.071,96 €

Finançadors

Ajuntament de Castelló
Ajuntament de Vila-real
Medicus Mundi Mediterrània
AYUDA DIRECTA SAFANÉ