Saltar a contingut

Enfortint capacitats del sistema municipal de salut i de la ciutadania de Riberalta per a garantir el control i innocuïtat dels aliments i la preparació davant emergències sanitàries (COVID 19)

medicusmundi Mediterrània

Garantir el dret a salut dels habitants del municipi de Riberalta, mitjançant la reducció de malalties associades a una deficient manufactura d'aliments i a emergències sanitàries (COVID 19) (2020-2021)

La proposta contribuirà a el dret a la salut de la població de Riberalta, en concordança amb les polítiques de salut nacionals. Enfortirà capacitats de el sistema de salut pública i garantirà el control sanitari dels aliments. Addicionalment, ia causa de la crisi de l'COVID 19, s'enfortirà la capacitat de resposta davant