Saltar a contingut

Estratègia integral i adaptada a la Covid-19 per a caminar cap a un Sarajevo lliure de violència de gènere.

medicusmundi Mediterrània

Promoure la justícia de Gènere i els drets de les dones a Sarajevo mitjançant la construcció d’una societat més equitativa, inclusiva, justa i lliure de violències (2021-2022)

Els drets humans de les dones de Bòsnia i Hercegovina (BiH) estan amenaçats des del punt de vista de la igualtat, la seguretat, la llibertat, la integritat i la dignitat. El màxim exponent d’aquesta vulneració és la violència masclista. Les dades més actualitzades sobre violència sobre la dona indiquen que quasi la meitat (48%) de les dones de BiH han patit algun tipus de maltractament, inclosa la violència de parella íntima (IPV), la violència fora de la parella, la persecució i l’assetjament sexual.
Malgrat els avanços registrats al país, la situació de violència que sofreixen les dones continua sent dramàtica. Les autoritats donen passes per revertir aquesta situació, però la problemàtica continuar sense ser una prioritat política i sense rebre els pressupostos públics que mereix. L’oferta de serveis integrals per prevenir, atendre i restituir els drets de les dones víctimes és encara molt limitada. Per exemple, BiH va assignar i ratificar la Convenció d’Estambul del Consell d’Europa (2011) que tracte sobre la prevenció i lluita contra la violència contra les dones i la violència domèstica al 8 de març del 2013. Aquesta indica, entre altres recomanacions, establir Centres de Crisis: centres d’atenció a dones víctimes d’agressions sexuals. A BiH no existeix cap centre d’aquestes característiques, malgrat la imperiosa necessitat.
El projecte “Estratègia integral i adaptada a la COVID-19 per caminar vers un Sarajevo lliure de violència de gènere” suposa una nova fase en el camí per contribuir a promoure la justícia de gènere i els drets de les dones a Sarajevo mitjançant la construcció d’una societat més equitativa, inclusiva, justa i lliure de violències a Sarajevo. Contribuirà a consolidar un enfoc integral, de drets humans i drets de gènere als serveis implementats per institucions públiques i privades de la ciutat, a més d’incorporar aquesta visió integral a les accions de incidència política per lluitar contra la violència. Òbviament, el projecte contempla adequar els serveis que reforçarà, al context que ha provocat la pandèmia de la COVID-19, situació que com és ben conegut, ha contribuït a dificultar, de forma global, l’atenció a dones víctimes. 

Sobre aquest projecte

Data d'inici

01/01/2021

Data de finalització

30/04/2022

Soci/s Local/s

Fundació de la Democràcia Local (FDL)
Associació de Periodistes de ByH (BH Novinari)
Intress - Institut de Treball Social i Serveis Socials

Objectiu del projecte

Objectiu General:
Promoure la justícia de Gènere i els drets de les dones a Sarajevo mitjançant la construcció d’una societat més equitativa, inclusiva, justa i lliure de violències.

Objectiu Específic:
Contribuir a consolidar un enfoc integral, de drets humans i drets de gènere als serveis, adaptats a la realitat de la COVID-19, d’atenció a víctimes de violència de gènere, així com a les accions d’incidència política contra la violència masclista, implementats per entitats de la societat civil a Sarajevo.

Resultats previstos

1. Realitzades accions d’incidència política per a la lluita contra la violència masclista i l’ampliació de serveis públics integrals i basats en drets de gènere.

2. Millorada la capacitat de resposta del servei de salut en l’atenció a víctimes d’agressió sexual mitjançant la col·laboració amb l’Agència de Gènere de BiH i les autoritats sanitàries, per complir les recomanacions de la Convenció d’Estambul.

3. Consolidats, reforçats i adaptats al context COVID-19 els serveis d’atenció a víctimes de violència de gènere.

4. Implementada una campanya de sensibilització ciutadana basada en el reforç de la qualitat i la cobertura dels mitjans de comunicació en relació a la Violència Masclista.

5. Promoguda la Internacionalització i resposta global a la problemàtica de la violència de gènere, amb el lideratge dels socis locals a Sarajevo: FLD i Associació de Periodistes de BiH.

6. Implementades accions d’EpD per a la ciutadania catalana sobre la prevenció de la Violència de Gènere i els drets de les Dones.

Zona geogràfica

Europa

Regió/Departament(s)

Sarajevo (Bosnia i Hercegovina)

Persones beneficiàries

- Titulars de Responsabilitat: Dones líders de la xarxa SEGURA: 22 dones
- Titulars de responsabilitat: Expertes en l'elaboració de la proposta de Llei de Protecció contra la violència en BiH: 2 dones
- Titulars de responsabilitat: Expertes en l'elaboració del diagnòstic i recomanacions per a posar en funcionament el Centre d'Atenció a víctimes d'agressions sexuals en BiH: 2 dones
- Titulars de responsabilitat: Expertes de l'Hospital Clínic de Barcelona: 2 dones
- Titulars de Responsabilitat: Treballadores de la casa d'acolliment per a víctimes de violència de Sarajevo: 7 dones
- Titulars de Responsabilitat: Equip d'assessoria de INTRESS: 2 dones
- Titulars de Responsabilitat: Estudiants del Departament d'Assumptes Socials de la Facultat de ciències polítiques de Sarajevo: 2 dones i 3 homes
- Titulars de Responsabilitat: Treballadores del Centre de Dones de Sarajevo: 4 dones
- Titulars de Responsabilitat: Estudiants de les Facultat de Dret i Serveis Socials de Sarajevo: 60 dones i 20 homes
- Altres

Pressupost total

160.561,93 €

Finançadors

ACCD