Saltar a contingut

FINALITZAT Millora de la salut de la població de Safané: enfortiment del Sistema Sanitari Local i foment de la participació de joves (Burkina Faso)

medicusmundi Mediterrània

Contribuir a la millora de la salut de la població de Safané mitjançant l'enfortiment de el Sistema Sanitari Local i el foment de la participació de joves com a agents de promoció de la salut comunitària (2019-2020)

El projecte realitzat amb el conveni finançat per Ajuntament de Castelló amb medicusmundi Mediterrrània i Ajuda Directa Safané en l'any 2019 pretén contribuir a la millora de la salut de la població de Safané mitjançant l'enfortiment i millora de l'Sistema Sanitari Local i el foment de la participació de joves com a agents de promoció de la salut comunitària, continuant amb l'estratègia seguida durant els últims anys.
Aquest projecte es tracta de la tercera fase d'una intervenció de llarg termini que pretén posar en marxa una estratègia de desenvolupament sanitària en col·laboració amb les autoritats locals competents, és a dir l'Alcaldia de Safané, actualment responsable de la prestació de serveis de salut a la comuna, i la Direcció Distrital de Dédougou, entitat descentralitzada dependent de el Ministeri de Salut. Aquesta estratègia es basarà en l'assistència tècnica a les autoritats per a la construcció d'un sistema local de salut amb sòlides bases en termes de cobertura sanitària, planificació i gestió, recursos humans i una dinàmica participació comunitària.

Sobre aquest projecte

Data d'inici

01/07/2019

Data de finalització

30/06/2020

Soci/s Local/s

Ajuntament de Safané

Objectiu del projecte

Objectiu General:

Contribuir a la millora de la salut de la població de Safané mitjançant enfortiment de el Sistema Sanitari Local i el foment de la participació de joves com a agents de promoció de la salut comunitària.

Objectius específics:
1 - Millorar la prestació de serveis de Centre Mèdic (CM) de Safané i el CSPS de Kienséré, considerant especificitats arquitectòniques que tingui en compte la perspectiva de gènere.
2 - Donar suport a l'associació de joves de Safané per millorar les campanyes d'incidència política i transformació ciutadana en pro d'el Dret a la Salut amb perspectiva de gènere.

Resultats previstos

R1: Elaborat el Projecte Executiu de l'CM de Safané i el CSPS de Kienséré en base a les prioritats i normatives ministerials, considerant especificitats arquitectòniques que tingui en compte la perspectiva de gènere.

R2: Rehabilitat el CSPS de Kienséré segons el Pla Executiu elaborat.

R3: Millorades les instal·lacions del CM de Safané en base a les prioritats i normatives ministerials.

R4: Millorades les instal·lacions de la Casa dels joves de Safané perquè sigui un espai de reunió, debat i reflexió en el qual els i les joves de Safané puguin participar en accions d'incidència política i promoció de la salut de la seva comunitat.

R5: A la fi de la intervenció, l'associació de joves de Safané compta amb una estratègia sobre promoció de salut en què apareixen identificats les principals preocupacions, els objectius i les accions a realitzar.

Zona geogràfica

Àfrica Subsahariana

Regió/Departament(s)

Regió de Boucle de Mouhoum, Districte de Mouhoum, Comuna de Safané (Burkina Faso)

Persones beneficiàries

Població estimada en la comuna de Safané: 65.014 habitants (dades 2018).

Població estimada en la vila de Safané: 10.428 habitants (dades 2018).

Pressupost total

43.935,23 €

Finançadors


Ajuntament de Castelló
Diputació de Castelló
Medicus Mundi Mediterrània
Ajuda Directa Safané