Saltar a contingut

FINALITZAT: Promoció de l'Atenció Primària de Salut a Maputo, Moçambic

medicusmundi Mediterrània

Garantir el dret a la salut de la població mitjançant l'enfortiment, la promoció i la defensa dels principis de l'Atenció Primària en Salut a Maputo, Moçambic (2015-2018).

Moçambic està immers en un procés de canvi i desenvolupament, amb noves activitats econòmiques, com la indústria extractiva, que comporten efectes en la salut de la població.

Davant d'aquesta situació, vam seguir apostant per l'Atenció Primària de Salut (APS). Treballem en el reforç dels processos de planificació i gestió, la millora de la qualitat de l'atenció sanitària i la revisió de les polítiques de promoció de la salut, perquè contemplin els riscos d'aquestes noves activitats econòmiques.

Per a això es crearan paquets de formació i un equip de supervisió i formació per a dissenyar una estratègia de monitoria i seguiment dels diferents districtes de la província durant totes les etapes del projecte. Un altre punt important serà la promoció dels principis de l'Atenció Primària en Salut des de la docència i la investigació, en col·laboració amb la Facultat de Medicina de la Universitat Eduardo Modlane (UEM), l'Institut Superior de Ciències de la Salut (INCISA) i l'Institut d'Estudis Socio Econòmics (IESE).

Aquest projecte a Maputo forma part del Conveni AECID que també es desenvolupament a la província de Cabo Delgado amb el mateix objectiu de promoure i reforçar l'APS.
 

Notícies

Sobre aquest projecte

Soci/s Local/s

Ministeri de Salut de Moçambic (MISAU) / Direcció Provincial de Salut de Cabo Delgado (DPS)
Facultat de Medicina de la Universitat Eduardo Mondlane (UEM)
Mecanisme de Suport a la Societat Civil (MASC)
Institut d'Estudis Socials i Econòmics (IESE)

Objectiu del projecte

Objectiu General: Contribuir a l'equitat i cobertura universal dels serveis de salut a Moçambic, a través del foment de les polítiques Públiques d'Atenció Primària de Salut (APS). Mitjançant l'enfortiment del servei nacional de salut per a l'aplicació dels principis d'APS, d'acord amb les polítiques públiques de salut, la promoció dels principis d'APS a través de la formació i investigació en els mateixos, i la defensa del dret a la salut i l'APS.

Objectius específics:

  1. Promoció de l'APS a Moçambic a través de la seva docència i investigació en col·laboració amb la Facultat de Medicina de la Universitat Eduardo Modlane (UEM) i el Nucli d'Investigació Operacional de Pemba (NIOP).
  2. Defensa de l'APS mitjançant el foment del diàleg polític entre el MISAU, la població i les institucions de recerca i la societat civil nacional i internacional.
Resultats previstos
  1. S'implementa un curs de curta durada en el CFSP en planificació i gestió sanitària.
  2. Es promouen els principis de l'APS a través del seva docència, en col·laboració amb la UEM i les IdFs (nivell mitjà i superior).
  3. Es promouen els principis de l'APS a través de la seva investigació en col·laboració amb la UEM i el NIOP.
  4. Es defensen els principis de l'APS a través de la creació d'un Institut, com a òrgan de promoció i defensa, per incidir en les polítiques públiques d'APS.
  5. Es fomenta la participació ciutadana i el diàleg polític entre el MISAU, la població i la societat civil nacional i internacional per a la defensa de l'APS.
Zona geogràfica

Àfrica Subsahariana

Regió/Departament(s)

Maputo

Nº de mesos

53

Persones beneficiàries

Recursos humans del Sistema Nacional de Salut, alumnes (futurs RR.HH.), docents, adolescents i joves.

Total persones beneficiàries

324 persones directes (1.833.337 indirectes)

Dones

165

Homes

159

Pressupost total

1.948.491,32 euros

Finançadors

AECID

Diputació de Lleida

Ajuntament de Lleida

Ajuntament de Granollers

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

medicusmundi mediterrània

Personal cooperant

Maria Sachetti - Coordinadora

Choarica Bicú Ussene - Administradora

José Carlos Samuel - Gestor

Tiago Paulino Salimo - Tècnico sanitari

Amisse Aiuba - Logista