Saltar a contingut

FINALITZAT Promoció de l’Atenció Primària de Salut a Cabo Delgado

medicusmundi Mediterrània

Garantir el dret a la salut de la població mitjançant l’enfortiment, promoció i defensa dels principis de l’Atenció Primària de Salut. Cabo Delgado, Moçambic (2015-2018).

Moçambic es troba immers en un procés de canvi i desenvolupament, amb noves activitats econòmiques, com la industria extractiva, que comporten efectes sobre la salut de la població.

Davant aquesta situació, seguim apostant per l’Atenció Primària de Salud. Treballem en el reforç  dels processos de planificació i gestió, la millora de la qualitat de l’atenció sanitària i la revisió de les polítiques de promoció de la salut, per a què contemplin els riscos d’aquestes noves activitats econòmiques.  

Per reforçar la planificació i gestió a la província i als districtes, es treballa estretament amb la Direcció Provincial de Salut de Cabo Delgado amb l’objectiu de que lideri el procés de planificació districtal, mitjançant l’enfortiment de les capacitats dels seus tècnics i el disseny d’una estratègia d’acompanyament als districtes.  Es crearan paquets de formació i un equip supervisor/ formador per dissenyar una estratègia de monitoria i seguiment dels diferents districtes de la província durant totes les etapes del projecte. I per millorar la qualitat dels serveis de salut es donarà suport a la creació de dues infermeries model als Centres de Salut de Metuge i Palma, per tal d’expandir l’estratègia d’Infermeries Model que el Ministeri de Salut de Moçambic (MISAU) va posar en marxa al 2008.

Aquest projecte a Cabo Delgado forma part del Conveni AECID que també es desenvolupa a Maputo amb el mateix objectiu de enfortir, promoure i defensar l’APS.

Sobre aquest projecte

Objectiu del projecte

Objectiu General: Contribuir a l'equitat i cobertura universal dels serveis de salut a Moçambic, a través del foment de les polítiques Públiques d'Atenció Primària de Salut, mitjançant l'enfortiment del Servei Nacional de Salut per a l'aplicació dels principis de l'APS, d'acord amb les polítiques públiques de salut, la promoció dels principis de l'APS a través de la formació i la investigació dels mateixos, i la defensa del dret a la salut i l'APS.

Objectius Específics:

  1. Enfortiment de les polítiques d'APS a Cabo Delgado mitjançant la col·laboració amb la Direcció Provincial de Salut de Cabo Delgado (DPS) i la incidència a nivell nacional a partir de les iniciatives generades.
  2. Promoció de l'APS a Moçambic a través de la seva docència i investigació en col·laboració amb la UEM.
  3. Defensa de l'APS mitjançant el foment del diàleg polític entre el MISAU, la població i les institucions de recerca i la societat civil nacional i internacional.

 

 

Resultats previstos
  1. Millorats els processos de planificació i gestió sanitària a nivell provincial i de districte.
  2. Millorada la qualitat de l'atenció i prestació de serveis de salut.
  3. Realitzada incidència per revisió del Pla Provincial de Promoció de la Salut contemplant els riscos de les noves activitats econòmiques.
  4. Promoguts els principis de l'APS a través del seva docència en col·laboració amb la UEM i les IdFs (nivell mitjà i superior).
  5. Promoguts els principis de l'APS a través de la recerca en col·laboració amb l'UEM i el NIO.
  6. Fomentada la participació ciutadana i el diàleg polític entre el MISAU, la població i la societat civil nacional i internacional en defensa de l'APS.
Zona geogràfica

Àfrica Subsahariana

Regió/Departament(s)

Província de Cabo Delgado

Nº de mesos

48

Data d'inici

1 de enero de 2015

Data de finalització

31 de desembre de 2018

Total persones beneficiàries

161

Persones beneficiàries

Recursos humans del Servei Nacional de Salut, alumnes (futurs RR.HH.), docents, adolescents i joves.

Dones

80

Homes

81

Pressupost total

611.551,30 euros

Finançadors

AECID

Ajuntament de Lleida

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

medicusmundi mediterrània

Personal cooperant

Maria Sachetti - Coordinadora

Choarica Bicú Ussene - Administradora

José Carlos Samuel - Gestor

Tiago Paulino Salimo - Tècnico sanitari

Amisse Aiuba - Logista

Soci/s Local/s

Ministeri de Salut de Moçambic (MISAU) - Direcció Provincial de Salut (DPS) de Cabo Delgado

Mecanisme de Suport a la Sociedad Civil (MASC)