Saltar a contingut

Millorar la salut a Moçambic mitjançant la revitalització de l'Atenció Primària de Salut

medicusmundi Mediterrània

Contribuir a la cobertura sanitària universal revitalitzant els principis de l'Atenció Primària de Salut des del treball amb els Determinants Socials de Salut per assegurar la millora de la salut de tota la població (2019-2022).

medicusmundi considera que és indispensable revitalitzar els principis de l'Atenció Primària de Salut (APS) des del treball amb els (DSS) per assegurar la millora de la salut de tota la població.

Amb aquest projecte busquem enfortir les capacitats del sector salut i la població de Montepuez, Namuno i Ancuabe des de la perspectiva dels Determinants Socials de Salut (DSS), en particular els que influeixen en la desnutrició. La intervenció es basa en quatre àrees prioritàries d'intervenció de forma integrada i coordinada: l'enfortiment, la investigació, la formació i la defensa de l'APS.

Així, amb el present acció, es contribuirà a l'abast de l'equitat, reducció de desigualtats, accés universal a serveis integrals de salut de qualitat i protecció social. Es contribuirà també a l'enfortiment i cobertura universal de sistema públic de salut moçambiquès, amb una visió d'equitat, sostenibilitat, eficiència i qualitat. L'enfocament que primarà és el d'atenció primària de salut, que correspon amb el definit pel pla nacional de el sector salut de Moçambic (PESS 2014-2019). De la mateixa manera, la formació, capacitació de recursos humans en matèria d'APS, destinada a la millora de la governança, gestió i de l'eficiència de el sistema de salut, abordant els determinants socials de la salut des de l'APS, amb focus en la temàtica de la desnutrició, és un altre dels pilars fonamentals d'aquesta intervenció.

Sobre aquest projecte

Data d'inici

01/01/2019

Data de finalització

31/12/2022

Soci/s Local/s

Dirección Provincial de Salud de Cabo Delgado (DPS CD)
N’weti – Comunicação para a Saúde (N’weti)

Objectiu del projecte

Contribuir a la cobertura sanitària universal a Moçambic mitjançant la incidència en els DSS i la revitalització de l'APS

 1. Mitjançant l'enfortiment del servei nacional de salut per a l'aplicació dels principis d'APS des d'un abordatge de DSS, amb especial focus en la desnutrició crònica, en tres dimensions:

 •     el reforç estructural del sistema a nivell de les unitats sanitàries
 •     la formació dels professionals de salut
 •     investigació social i antropològica

2. Mitjançant la defensa del Dret a la Salut i els principis d'APS, a través d'una societat activa que impulsi les reivindicacions i transformacions socials necessàries

Objectius específics:

1.- Enfortir les capacitats del sector salut i la població de Montepuez, Namuno i Ancuabe des de la perspectiva dels DSS, en particular els que influeixen en la desnutrició

2.- Implementar l'agenda d'investigació de l'Aliança-APS des de la perspectiva dels DSS i la revitalització de l'APS

3.- Realitzar incidència política i accions de transformació social i ciutadana basades en els DSS i l'APS com a millor model per assegurar el dret a la salut

Resultats previstos
 • Es millora la qualitat de l'APS prioritzant els programes de nutrició en els districtes de Montepuez, Namuno i Ancuabe
 • Es milloren les capacitats de personal de salut, prioritzant la província de Cabo Delgado, mitjançant la formació contínua i especialitzada
 • Es millora la coordinació distrital i multisectorial en la prevenció de la desnutrició en els districtes de Montepuez, Namuno i Ancuabe
 • S'implementa l'agenda d'investigació de l'Aliança-APS des de la perspectiva dels DSS i la revitalització de l'APS
 • Es realitza una investigació-acció de caràcter antropològic i interdisciplinari sobre els factors determinants de la desnutrició a la província de Cabo Delgado
 • Es realitza devolució dels resultats de la investigació-acció a través d'accions comunitàries i educatives que promoguin els canvis necessaris per a la prevenció i reducció de la desnutrició
 • Es realitza una investigació sobre el finançament de el sector salut a Moçambic i el seu impacte en la qualitat de l'APS
 • Es consolidada l'Aliança-APS com a plataforma de referència en la generació i intercanvi de coneixement sobre APS i DSS a Moçambic
 • Es constitueix la primera Escola de Activisme en Salut de país en el marc de la defensa d'un sistema públic de salut i el Dret a la Salut
 • Es fomenta el diàleg polític, la difusió dels resultats de les investigacions i bones pràctiques i la coordinació entre actors de el sector salut i d'altres sectors clau per a la reducció i prevenció de la desnutrició
Zona geogràfica

Àfrica Subsahariana

Regió/Departament(s)

Cabo Delgado i Maputo

Persones beneficiàries
Recursos humans del Sistema Nacional de Salut, alumnes (futurs RH), docents, adolescents, joves, dones i nens/es.
Pressupost total

2.620.798,23 €

Finançadors

AECID