Saltar a contingut

Construcció Col·lectiva per l'apropiació dels ODS i la Salut Global a les Xarxes Sanitàries Solidàries de la Comunitat Valenciana

medicusmundi Mediterrània

Construcció d'una eina que permeti a les entitats que formen part de les Xarxes Sanitàries Solidàries de la C.Valenciana incorporar en les seves entitats els enfocaments de drets, gènere i diversitat cultural amb l'objectiu de millorar la construcció d'una ciutadania valenciana crítica, compromesa i mobilitzada amb el desenvolupament humà sostenible, la consecució dels ODS i la defensa dels drets humans.

El projecte s'emmarca en la lluita pels Drets Humans, especialment pel Dret a la Salut, utilitzant enfocaments prioritaris en l'actual Pla Director de la Generalitat Valenciana com són l'enfocament de gènere i desenvolupament, i l'enfocament d'interculturalitat. Proposa la utilització de l'Agenda 2030 com a mecanisme per incorporar aquests enfocaments i promoure el compromís de les entitats que formen part de les xarxes en la participació de les mateixes per a l'assoliment dels objectius de Desenvolupament Sostenible. En la present proposta, considerem com a eixos centrals de continguts dels Drets Humans, l'Agenda 2030 i el concepte de determinants socials en salut. Per a la consecució d'aquests fins, es proposa la implementació d'un conjunt d'accions durant un període de temps de 24 mesos dirigides a:

• posar a disposició de les entitats locals i socials, una eina d'avaluació / diagnòstic i incorporació de l'Agenda 2030 en aquelles matèries relacionades amb la salut sota la perspectiva dels DSS, des dels enfocaments de drets humans, gènere i interculturalitat

• acompanyar les entitats de les XSS valencianes en l'aplicació de l'eina creada al costat d'entitats locals per a la incorporació de l'Agenda 2030 en aquelles matèries relacionades amb la salut sota la perspectiva dels DSS, des dels enfocaments de drets humans, gènere i interculturalitat, en les entitats socials i sociosanitàries pertanyents a les Xarxes sanitàries Solidàries de la Comunitat Valenciana

• difondre la importància de la incorporació de l'Agenda 2030, i els enfocaments de gènere, interculturalitat i drets humans a la ciutadania valenciana, a través d'una campanya de comunicació que promocioni l'eina creada amb el certificat de qualitat i posi en valor aquelles entitats que participin en el procés d'incorporació.

L'eina a dissenyar, haurà de complir sobretot amb dos propòsits. D'una banda, aportarà a través de la seva aplicació, informació sobre la situació d'una entitat pel que fa als criteris relacionats amb l'Agenda 2030, ODS i metes relacionats amb la salut, des de la perspectiva dels DSS, sota els enfocaments de gènere i interculturalitat. Així, es podran detectar aquelles qüestions a millorar per aconseguir una incorporació adequada de l'Agenda 2030 des dels enfocaments plantejats. L'eina es construirà, amb una bateria d'indicadors i índexs, amb un certificat de qualitat que permetrà identificar aquelles entitats que incorporen l'Agenda 2030 i enfocaments, de la manera adequada, i facilitarà eines per millorar la incorporació (pla de millora), en el cas que fos necessari.

D'altra banda, l'eina en si, pot ser clau en la presa de decisions. A més d'identificar les variables a millorar, amb la seva aplicació en el temps, permetrà donar seguiment a les accions que es vagin duent a terme. Per tant, l'eina oferirà informació clau per a la presa de decisions en les entitats, per donar coherència i millorar, la incorporació de l'Agenda 2030 i els enfocaments esmentats.

Sobre aquest projecte

Objectiu del projecte

Millorada la construcció d'una ciutadania valenciana crítica, compromesa i mobilitzada amb el desenvolupament humà sostenible, la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (en endavant ODS) i la defensa dels drets humans.
 

Objectiu Específic: Promoguda l'apropiació de la perspectiva basada en drets humans, gènere en desenvolupament i Interculturalitat, a través de la incorporació de l'Agenda 2030 en aquelles matèries relacionades amb la salut sota la perspectiva dels Determinants Socials (en endavant, DSS) en entitats locals i socials de la Comunitat Valenciana.

Resultats previstos

1. Posada a disposició de les entitats locals i socials, una eina d'avaluació / diagnòstic i incorporació de l'Agenda 2030 en aquelles matèries relacionades amb la salut sota la perspectiva dels DSS, des dels enfocaments de drets humans, gènere i Interculturalitat.
 

2. Aplicada l'eina creada al costat d'entitats locals per a la incorporació de l'Agenda 2030 en aquelles matèries relacionades amb la salut sota la perspectiva dels DSS, des dels enfocaments de drets humans, gènere i interculturalitat, a les entitats socials i sociosanitàries pertanyents a les Xarxes Sanitàries Solidàries de la Comunitat Valenciana.
 

3. Difosa la importància de la incorporació de l'Agenda 2030, i els enfocaments de gènere, interculturalitat i drets humans a la ciutadania valenciana, a través d'una campanya de comunicació que promocioni l'eina creada amb el certificat de qualitat i posi en valor aquelles entitats que participin en el procés d'incorporació.

Nº de mesos

28

Data d'inici

13/04/2019

Data de finalització

12/08/2021

Finançadors

Generalitat Valenciana

Pressupost total

125.000 €

Informació de contacte

https://redsanitariasolidaria.org/contacto/

Consorci

ACOEC
Farmamundi

https://redsanitariasolidaria.org/