Saltar a contingut

Per una vida sense violència masclista a Sarajevo (Fase II)

medicusmundi Mediterrània

Promoure la justícia de gènere a Sarajevo mitjançant la construcció d'una societat més justa, equitativa i inclusiva que garanteixi el dret a una vida lliure de violència de les dones (2020-2022)

El projecte “Per una vida sense violència masclista a Sarajevo (Fase II)” suposa l’evolució natural, permitent i millorada d’una primera fase, ja finançada per l’Ajuntament de Barcelona. Consolidarà una intervenció integral per contribuir a la Justícia de Gènere i de forma específica a la lluita contra la violència masclista, mitjançant cinc estratègies interrelacionades: (1) la incidència política com a denominador comú en tota la intervenció per adequar la legislació del país als estàndards internacionals i l’augment dels pressupostos públics; (2) la sensibilització, prevenció i sobretot assessoria a la població adolescent; (3) la creació d’un programa per oferir oportunitats formatives i de feina reals per a dones víctimes; (4) la millora dels serveis d’atenció sanitària en casos de violència, treballant directament amb les unitats de la xarxa d’atenció primària i (5) la consolidació i ampliació d’oferta dels serveis del centre de dones i la casa d’acollida i la promoció d’accions per oferir el primer pis d’autonomia per a dones víctimes, tancant així el circuit d’atenció.

L’acció s’executa amb la FLD, garantia de bon èxit i comptarà amb l’assessoria dels serveis municipals de l’Ajuntament de Barcelona en lluita contra la violència masclista.

Sobre aquest projecte

Data d'inici

28/12/2020

Data de finalització

27/12/2022

Soci/s Local/s

Fundación de la Democracia Local (FLD)
Agencia para la Igualdad de Género de ByH
Instituto de Salud Pública del Cantón Sarajevo
Ministerio de Trabajo, Política Social, Personas Desplazadas y Refugiados Cantón Sarajevo

Objectiu del projecte

Objectiu General:
Promoure la justícia de gènere a Sarajevo mitjançant la construcció d'una societat més justa, equitativa i inclusiva que garanteixi el dret a una vida lliure de violència de les dones.

Objectiu Específic:
Contribuir a consolidar un enfoc integral, de drets humans i de gènere als serveis i a les accions d'incidència política contra la violència masclista implementats per institucions públiques i privades de Sarajevo.

Resultats previstos

1. Realitzades accions d'incidència política per a la lluita contra la violència masclista a partir de la coordinació dels actors membres de la XARXA SEGURA

2. Dinamitzat un programa d'activació socio laboral per a dones víctimes de violència masclista.

3. Implementat un programa de suport per a la prevenció i atenció de casos de violència masclista per a la població juvenil de Sarajevo mitjançant la col·laboració amb la xarxa d'escoles de secundària de la ciutat.

4. Consolidada la capacitat de resposta dels serveis sanitaris de Sarajevo en matèria d'atenció i acompanyament de dones víctimes de violència de gènere.

5. Consolidada i ampliada l'oferta de serveis d'atenció a víctimes masclista de gènere al Cantó Sarajevo.

Zona geogràfica

Europa

Regió/Departament(s)

Sarajevo (Bosnia i Hercegovina)

Persones beneficiàries

Població titular de drets:
- Usuàries dels serveis d'atenció del Centre de Dones, Casa d'acolliment i el futur pis d'autonomia i reben suport en alguna de les dimensions que ofereixen els serveis: atenció psicològica, laboral (programa d'inserció laboral i formacions) o jurídica.
- Població estudiantil que seran partícips i a més receptors de les campanyes i assessoria del Racó Juvenil impulsat des del Centre de Dones.
- Població estudiantil en general de la població de Sarajevo que rebran missatges de sensibilització i prevenció en matèria de violència masclista.

Població titular d'obligacions:
- Ministeris: 19 dones i 7 homes
- Professors: 10 dones i 10 homes
- 22 funcionaris de salut dels 9 centres d'atenció primària i 2 Centres d'urgència: 15 dones i 7 homes
- 54 professionals dels centres socials municipals del Cantó de Sarajevo: 38 dones i 16 homes

Població titular de responsabilitats:
- 22 Organitzacions feministes de la Xarxa SEGURA: 44 dones

Pressupost total

159.700,94 €

Finançadors

Ajuntament de Barcelona