Saltar a contingut

Determinants Socials de Salut: la millor estratègia contra COVID a Maputo

medicusmundi Mediterrània

 

Contribuir al Dret a la Salut, al Dret a la Ciutat i a la Justícia de Gènere de la ciutadania de Maputo, en temps de pandèmia COVID-19, mitjançant la promoció d’estratègies i accions en l’àmbit dels Determinants Socials de la Salut (2021-2023)

La COVID-19 ha posat da manifest la urgent necessitat de prioritzar el reforç del sector salut a tot el món, especialment a realitats on la inversió és encara limitada, com ara Maputo. Addicionalment, encara més evident és la necessitat de que la resposta a les necessitats de la població sigui realitzada des d’una visió integral, multisectorial i coordinada, que consideri els determinants socials de la salut, i des d’una perspectiva clara de drets i cobertura universal. 

El projecte “Determinants Socials de Salut: la millor estratègia contra COVID a Maputo” continuarà la indispensable feina de reforçar la Comissió de Determinants Socials del Consell Municipal de Maputo mitjançant una estratègia que tingui especial atenció a la resposta a crisis sanitàries, la justícia de gènere, el medi ambient i la intervenció comunitària. Aquesta estratègia es realitzarà de la ma del propi Consell Municipal, de la societat civil organitzada, i finalment i de forma innovadora, del gremi de la comunicació social (MISA), un element clau per tal d’arribar a la màxima població, realitzar incidència política i transformar l’arrelada concepció hospitalària, individualitzada i de consum que tant les autoritats sanitàries com una bona part de la societat de Maputo encara té.

Sobre aquest projecte

Data d'inici

01/12/2021

Data de finalització

30/11/2023

Soci/s Local/s

Instituto de Comunicación Social de África Austral Mozambique (MISA Moçambique)

Municipio de Maputo (DSMSAS) 

Objectiu del projecte

Objectiu General:
Contribuir al Dret a la Salut, al Dret a la Ciutat i a la Justícia de Gènere de la ciutadania de Maputo, en temps de pandèmia COVID-19, mitjançant la promoció d’estratègies i accions en l’àmbit dels Determinants Socials de la Salut.

 

Objectiu Específic
Impulsar espais municipals multisectorials de participació i mobilització ciutadana per la millora del sistema públic de salut de Maputo, en temps de pandèmia, amb el recolzament de la xarxa d’òrgans de comunicació social.

Resultats previstos

R1: Enfortida la Comissió de Determinants Socials de Salut del Consell Municipal de Maputo, amb la participació de la societat civil, per a la implementació del seu pla estratègic, fent especial atenció a la resposta a l’emergència sanitària provocada per la COVID-19.

 

R2: Incorporat el tractament adequat del Dret a la Salut i els Determinants Socials de la Salut en els mitjans de comunicació de Maputo, en col·laboració amb el MISA - Institut per a la Comunicació Social de Àfrica Austral, la Comissió dels DSS i l’Aliança per a la Salut, amb especial atenció a la pandèmia a causa de la COVID-19 i l’enfocament de gènere.

Zona geogràfica

Àfrica Subsahariana

Regió/Departament(s)

Maputo (Mozambique)

Persones beneficiàries

a) Població en general - població objectiu de les campanyes de sensibilització: 25% dels 1.122.607 habitants del municipi de Maputo. S'estima poder arribar amb les campanyes de sensibilització a 280.000 persones, de les quals 52% són dones.
 

b) Població en general – població que es beneficiarà de les millores en salut, incloent millores en l'àmbit de la COVID-19: s'estima que unes 15.000 persones, aproximadament 5.000 usuàries de les 3 unitats de salut que milloraran els serveis i capacitats d'atenció a la població en situació d'emergència per la COVID-19. Almenys el 70% són dones.
 

c) Població que es beneficiarà de la campanya de potabilització d'aigua: 2.000 famílies en situació de risc tindran accés a un petit recurs per a potabilitzar l'aigua i seran sensibilitzades per continuar potabilitzant l'aigua.
 

d) Estudiants de primària de 8 escoles de Maputo que es beneficiaran de les accions de prevenció i sensibilització sobre COVID-19 i DSS: almenys 5.000 estudiants de primària (50% dones) a partir d'una mitjana de 630 estudiants per escola.

Pressupost total

157.609,95 €

Finançadors

Ajuntament de Barcelona