Saltar a contingut

SALUT, DRETS, ACCIÓ: Sensibilitzem i mobilitzem la ciutadania per a models de salut globalment justos.

medicusmundi Mediterrània

En aquesta fase del projecte volem millorar les capacitats d’incidència amb l’enfortiment dels moviments (visibilitat, formació, base social), generant enxarxament entre moviments tant a nivell local com internacional, i aportant capacitats de comunicació per construir col·lectivament un relat mobilitzador cap a la ciutadania, que pugui, a més, incrementar el suport social i l’activisme en aquestes causes.

L’experiència de Salut Drets Acció com a procés d’enfortiment i acompanyament dels moviments socials pel Dret a la Salut, ha obert potencials i línies de treball sinergiades amb els col·lectius locals i internacionals. Aquest projecte posa en marxa una estratègia de sensibilització i empoderament que permeti recollir aquests potencials i transformar-los en capacitats per a incidir i per a enfortir les lluites pel dret universal a la salut.

 

L’estratègia abarca treballar amb dos tipus de ciutadania principals: 
AMB LA CIUTADANIA SENSIBILITZADA I ORGANITZADA, ens orientem a l’aprenentatge col·lectiu, l’intercanvi i l’empoderament, utilitzant eines i materials pedagògics (audiovisuals, infogràfics) i espais de participació i debat.

 

AMB LA CIUTADANIA NO SENSIBILITZADA, NO ACTIVA EN TEMÀTIQUES DE SALUT O DE JUSTÍCIA GLOBAL, apuntem a experiències de sensibilització, en forma de tallers, formacions o campanyes de comunicació sobre la necessitat de sistemes de salut globalment justos. 

 

L’ENFOCAMENT DE TRANSFORMACIÓ GLOBAL I TRANSVERSAL del projecte, impulsat en el nostre cas des de la ciutadania organitzada en diversos moviments i col·lectius socials, implica que el concepte de salut està lligat a les realitats que viuen les comunitats del planeta, determinades per desigualtats i opressions interseccionals, on els col·lectius més vulnerables són especialment afectats en les seves condicions de vida, salut i oportunitats, especialment i transversament les dones, i en un context planetari d’emergència climàtica que amenaça els ecosistemes i les condicions de vida ja de les generacions presents i per descomptat de les futures. Per tant, transformar els models de salut en clau de justícia global, implica per nosaltres impulsar des de la ciutadania canvis a nivell local i global que modifiquin l’ordre econòmic, productiu, social i polític que ens dirigeixin a la regeneració, reparació, l’equitat, l’autonomia i la democràcia amb les comunitats i els ecosistemes del nostre món.

 

Quant a la METODOLOGIA D’ENXARXAMENT, el projecte Salut Drets Acció entra en una fase on donem importància a la SINCRONITZACIÓ. En la fase anterior s’ha fet un esforç per a arribar, per a proposar i per a arrencar accions conjuntes entre moviments locals-internacionals. Aquest esforç ha donat lloc a espais de confiança i relació, a oportunitats i a una sèrie de propostes de treball conjuntes. Es tracta en aquesta nova fase de donar el protagonisme i subratllar el lideratge dels moviments, enfortir els seus activistes i accions. Aportar eines i capacitats de comunicació i sensibilització, ajudar a multiplicar el missatge per a una transformació en lògica de justícia local-global. I d’altra banda, es tracta també de fer-se present en espais socials no específics de salut, per a transversalitzar efectivament les lluites i els espais de sensibilització, i arribar, coordinadament amb altres forces transformadores, a una ciutadania més transversal.

 

Creiem que és amb la ciutadania sensibilitzada i empoderada que cal construir sistemes de salut justos (públics, primaristes, universals, de qualitat, humans, democràtics), i que això passa per construir una consciència local-global quant als sistemes econòmics i de poder, i per generar una visió transversal i interseccional, feminista i ambientalista, quant a la concepció dels models alternatius.

Sobre aquest projecte

Objectiu del projecte

OG: Contribuir al crecimiento de una ciudadanía consciente, crítica y movilizada, solidaria en torno a movimientos sociales, y con capacidad de generar incidencia hacia modelos de salud justos, junto a la implementación de los derechos humanos, con una perspectiva de justicia global y feminista [Esta perspectiva tiene en cuenta que las dinámicas de poder locales-globales se entrelazan, las opresiones son interseccionales, vivimos en emergencia climática y que las oportunidades de transformación se encuentran en la articulación transversal e internacional]

OE: Fortalecer las capacidades y la perspectiva global, feminista y de emergencia climática de los movimientos por la salud en Cataluña, así como su capacidad de movilización de una ciudadanía que se convierta en crecientemente informada sobre el derecho a la salud (con visión global, interseccional y transversal) y crítica sobre los mecanismos que limitan su desempeño, en su país y en todas partes, y con un aumento de personas proclives a participar para transformarlos.

Resultats previstos

R1: Sensibilitzada i mobilitzada la ciutadania catalana sobre l’estat del Dret a la Salut al món i a Catalunya, en clau de gènere i estimulant el seu paper com a subjecte polític en la seva defensa.
 
R2: Enfortits, formats i enxarxats els col·lectius pel Dret a la salut, de les dones i la comunitat sanitària a nivell nacional i internacional per coordinar accions d’incidència conjunta que contribueixin a revertir l’actual situació del Dret a la Salut al món.

Nº de mesos

18

Data d'inici

01/01/2022

Data de finalització

30/06/2023

Finançadors

ACCD

Pressupost total

3 59.735,44 €

Consorci

Quepo

Informació de contacte

mediterrania@medicusmundi.es

https://salutdretsaccio.org/