Saltar a contingut

Atenció sanitària d'emergència per a la població desplaçada pel conflicte armat a Cabo Delgado

medicusmundi Mediterrània

Garantir l'atenció primària de salut en emergències (incloent pandèmia COVID-19) a la població desplaçada en centres de reassentament dels districtes de Montepuez, Ancuabe i Namuno, prioritzant els grups en més vulnerabilitat, com ara dones, nens/es i adolescents (2022-2024)

En un context de conflicte, milers de famílies del Cap Delgado han hagut de deixar casa seva per buscar refugi a la part Sud de la província. Moltes d'elles viuen a Centres de Reassentament i veuen amenaçat el seu dret a la salu, la capacitat del Ministeri de salut queda insuficient per respondre. El projecte contribueix a garantir l'atenció primària de salut en emergències (incloent pandèmia COVID-19) a la població desplaçada de manera que es puguin prevenir l'increment de la morbiditat i mortalitat de la població, millorant l'estat de salut de la població en general, de les persones més vulnerables en particular (dones, nenes, gent gran).

Sobre aquest projecte

Data d'inici

01/11/2022

Data de finalització

30/04/2024

Soci/s Local/s

Dirección Provincial de Salud de Cabo Delgado (DPS-CD)
Servicio Provincial de Salud de Cabo Delgado (SPS-CD)

Objectiu del projecte

Garantir l'atenció primària de salut en emergències (incloent pandèmia COVID-19) a la població desplaçada en centres de reassentament dels districtes de Montepuez, Ancuabe i Namuno, prioritzant els grups en més vulnerabilitat, com ara dones, nens i nenes i adolescents.

Resultats previstos

Resultat 1: Reforçada la resiliència dels centres de salut de Metoro, Mirate i Nanrapa per assegurar una atenció sanitària permanent i integral a la població desplaçada, en resposta a l'emergència humanitària a Cabo Delgado.
Resultat 2: Assegurat l'accés i la prestació de serveis d'atenció primària de salut en emergències als 5 centres de reassentament seleccionats amb el suport dels tècnics dels seus centres de salut de referència i els agents comunitaris de salut.

Zona geogràfica

Moçambic

Regió/Departament(s)

Cabo Delgado

Persones beneficiàries

Persones beneficiàries directes: 9.851
Persones beneficiàries de forma indirecta: 88.372

Pressupost total

629.304 €

Finançadors

AECID