Saltar a contingut

Millorar la qualitat, cobertura i resiliència del sistema de salut de Cabo Delgado

medicusmundi Mediterrània

Millorar l'estat de salut de la població de la zona sud de Cabo Delgado afectada per les emergències recurrents a la regió (conflicte armat, COVID-19, crisi climàtica), des dels enfocaments de cobertura sanitària universal i continuïtat assistencial , determinants socials de salut, gènere i interculturalitat (2023-2026)

Després de dècades de lleugeres millores en alguns indicadors, la Província de Cabo Delgado està experimentant una reculada en el seu procés de desenvolupament que posa al límit l'estabilitat social de la regió. Crisis simultànies, com el conflicte armat desfermat el 2017 o l'impacte de la COVID-19, tensionen fins al punt del col·lapse els escassos serveis socials, especialment els de salut. Aquest programa reforça la cobertura, la millora de la qualitat i la resiliència dels serveis de salut, per assegurar el continu datenció a la població, amb focus en dones i nenes, i crear estratègies de gestió de riscos davant futures crisis sanitàries. S'executa en col·laboració amb les autoritats sanitàries i la societat civil que incidirà per a una inversió més gran a la província.

Sobre aquest projecte

Data d'inici

01/01/2023

Data de finalització

31/12/2026

Nº de mesos

48

Soci/s Local/s

Dirección Provincial de Salud de Cabo Delgado (DPS-CD)
Servicio Provincial de Salud de Cabo Delgado (SPS-CD)
Fundación Wiwanana

Soci/s Local/s

Dirección Provincial de Salud de Cabo Delgado (DPS-CD)
Servicio Provincial de Salud de Cabo Delgado (SPS-CD)
Fundación Wiwanana

Objectiu del projecte

Objectiu General: Millorar l'estat de salut de la població de la zona sud de Cabo Delgado afectada per les emergències recurrents a la regió (conflicte armat, COVID-19, crisi climàtica), des dels enfocaments de cobertura sanitària universal i continuïtat assistencial, determinants socials de salut, gènere i interculturalitat.

Objectiu Específic 1: Augmentar l'accés i la qualitat dels serveis de salut dels districtes d'Ancuabe i Namuno, mitjançant el reforçament, l'ampliació i la generació de resiliència del sistema públic.

Objectiu Específic 2: Enfortir la participació comunitària i la reivindicació del dret a la salut, la Justícia de Gènere mitjançant la mobilització de la societat civil en el desenvolupament sanitari de Cabo Delgado.

Resultats previstos

R.1. OE1.- Ampliada i reforçada la xarxa d'unitats sanitàries d'Ancuabe i Namuno, des de l'enfocament de l'Atenció Primària de Salut (APS), respectant criteris ambientals, de seguretat estructural i gènere, per a l'augment de la cobertura sanitària i la prestació de serveis de salut permanents per a la població resident i desplaçada.

R2. OE1.- Millorada la capacitat de gestió dels SDSMAS d'Ancuabe i Namuno per garantir l'atenció primària de salut a la població resident i desplaçada, incloent-hi la preparació i la resposta a desastres naturals i emergències sanitàries com la resposta a la COVID-19.

R.3. OE1.- Incrementat el nombre i les capacitats dels RRHH de salut de Cabo Delgado en matèria de prestació de serveis en Salut Matern Infantil i Gestió i Atenció Sanitària (incloent planificació i gestió; resposta a emergències sanitàries i COVID19, manteniment, atenció humanitzada, violència de gènere i interculturalitat).

R1.OE2.- Enfortida la participació comunitària, en col·laboració amb l'OSC moçambiquesa Wiwanana, per millorar l'accés a l'atenció primària de salut de la població als districtes d'Ancuabe i Namuno, des de l'enfocament dels DSS i la Justícia de Gènere , incloent la preparació comunitària per a la gestió de riscos i emergències sanitàries.

R2.OE2.- Promoguda la inversió i presència d'entitats de la societat civil de desenvolupament per a la implementació d'accions que donin resposta a les necessitats sanitàries de Cabo Delgado a través de la incidència política i el treball en xarxa.

País / Països

Moçambic

Regió/Departament(s)

Cabo Delgado

Persones beneficiàries

Persones beneficiàries directes: 73.005
Persones beneficiàries de forma indirecta: 689.878

Finançadors

AECID

Pressupost total

3.333.500 €

Informació de contacte

mediterrania@medicusmundi.es