Saltar a contingut

Promoure la justícia de gènere i l'exercici a una vida lliure de violència en el Districte Metropolità de Quito (DMQ)

medicusmundi Mediterrània

Promoure la justícia de gènere i l'accés a una vida lliure de violències masclistes al Districte Metropolità de Quito – Equador (2023-2024)

El projecte "Promoure la justícia de gènere i l'exercici a una vida lliure de violència al Districte Metropolità de Quito (DMQ)" implementarà una estratègia integral d'intervenció basada en la (1) coordinació d'actors i la incidència política per a més atenció i pressupost per a les polítiques contra la violència masclista; (2) la millora dels serveis d'atenció a dones en situació de violència, incloent serveis d'atenció psicològica, jurídica, social, laboral i de protecció; (3) la millora dels serveis de salut en la capacitat d'atendre casos de violència masclista, incloent-hi la violència sexual i (4) la realització d'una estratègia de comunicació per a la prevenció de la violència masclista i la promoció dels serveis disponibles. A més de les millores estructurals que assentarà en els diferents serveis i que van més enllà de la durada de l'acció, s'atendran de manera integral 850 dones en situació de violència i els 500 fills i filles.

Sobre aquest projecte

Data d'inici

01/01/2023

Data de finalització

31/12/2024

Soci/s Local/s

Ministerio de Salud Pública de Ecuador / Coordinación Zonal de Salud nº 9
Patronato San José de la Alcaldía de Quito
Fundación AKUANUNA
Coordinador de Medios Comunitarios Populares y Educativos de Ecuador, CORAPE

Nº de mesos

24

Objectiu del projecte

Objectiu General: Promoure la justícia de gènere i l'accés a una vida lliure de violències masclistes al Districte Metropolità de Quito – Equador.

Objectiu Específic: Enfortir i ampliar les capacitats del municipi i de les organitzacions de la societat civil de Quito per a l'atenció integral i la prevenció de les violències masclistes mitjançant la millora de la qualitat, la cobertura, la difusió i l'accés als seus serveis.

Resultats previstos

R1 Desenvolupada una estratègia d'incidència política contra la violència masclista a partir de l'enfortiment i la coordinació dels actors membres de la XARXA VIOLETA al Districte Metropolità de Quito
R2 Millorada l'oferta, la qualitat i la integralitat dels serveis d'atenció especialitzada a víctimes de violències masclistes de la ciutat de Quito.
R3 Millorada la capacitat de resposta dels serveis de salut del centre/nord de Quito en matèria d'atenció i acompanyament de dones víctimes de violència de gènere
R4. Població i professionals de salut i del sector de la comunicació tenen més informació i sensibilització sobre la problemàtica de la violència al Districte Metropolità de Quito i les possibles estratègies de prevenció.

Zona geogràfica

Amèrica del Sur

Regió/Departament(s)

Quito (Equador)

Persones beneficiàries

Persones beneficiàries directes: 105.169
Persones beneficiàries de forma indirecta: 728.323

Pressupost total

480.000 €

Finançadors

Generalitat Valenciana