Saltar a contingut

Per una vida sense violència de gènere a Sarajevo (Fase III)

medicusmundi Mediterrània

Avançar vers la justícia de gènere per que les dones de Sarajevo puguin gaudir del ple dret a una vida sense violència en una societat amb equitat econòmica, social, política i cultural (2022-2024)

El projecte contempla l’enfortiment de la xarxa d’entitats feministes que lluiten contra la violència masclista, a més de la realització de campanyes d’incidència política des d’aquestes xarxes per tal adequar les polítiques i legislacions de Bòsnia i Hercegovina als estàndards Internacionals a més d’augmentar el pressupost públic en matèria de lluita contra la violència masclista i donar resposta a la crisi de la COVID-19 que ha afectat, especialment, la capacitat del sistema de salut per atendre a víctimes i la capacitat de resposta dels serveis d’atenció (Casa d’Acollida i Centre de Dones); (4) Impulsar els drets sexuals i els drets reproductius, així com també els de la cura. Un cop més, destacar que gràcies a la intervenció es continuarà recolzant la posada en funcionament dels Centres de Crisis (centres d’atenció a víctimes de violència sexual), amb col·laboració amb l’Hospital Clínic i donant resposta al compromís internacional que BiH va assignar amb la Convenció d’Istanbul. Addicionalment, el projecte incidirà directament en campanyes d’educació ciutadana, especialment juvenil, i millorarà la capacitat dels serveis de salut per tal de garantir els drets sexuals i reproductius, així com el dret a una vida lliure de violència.

Sobre aquest projecte

Data d'inici

01/12/2022

Data de finalització

30/11/2024

Soci/s Local/s

Fundación para la Democracia Local

Nº de mesos

24

Objectiu del projecte

Objectiu General: Avançar vers la justícia de gènere per que les dones de Sarajevo puguin gaudir del ple dret a una vida sense violència en una societat amb equitat econòmica, social, política i cultural. 

Objectiu Específic: Consolidar, ampliar i promoure la sostenibilitat dels serveis d’atenció i prevenció contra la violència masclista, reforçant-los per donar resposta a la realitat de la COVID-19, des d’una perspectiva integral, de drets humans i de gènere i fonamentada en la col·laboració entre els sectors governamentals i no-governamentals.

Resultats previstos

R1: Enfortir el paper, les capacitats i la cooperació entre les organitzacions de la societat civil membres de la Xarxa SEGURA i els actors institucional per incidir políticament en la millora dels serveis a nivell cantonal i fent el salt a nivell estatal.

R2: Millorada la inclusió social al mercat laboral de les dones víctimes de violència masclista al Cantó Sarajevo.

R3: Promoure la prevenció i atenció de casos de violència masclista entre la població infanto-juvenil de Sarajevo  mitjançant una campanya amb estudiants, professorat, famílies, organitzacions de la societat civil i el Ministeri d'Educació del Canton Sarajevo.

R4: Consolidada la capacitat de resposta dels serveis sanitaris de Sarajevo en matèria d'atenció i acompanyament de dones víctimes de violència de masclista, incloent-hi violència sexual.

R5: Ampliada l'oferta de serveis d'atenció a víctimes masclista de gènere al Cantó de Sarajevo i basat en serveis i col·laboracions de nova creació així com la seva promoció entre la ciutadania per augmentar la demanda de serveis.

R6: Realitzades accions de sensibilització i educació per a la ciutadania en torn a la relació de cooperació passada i actual entre les ciutats de Barcelona i Sarajevo

Zona geogràfica

Europa

Regió/Departament(s)

Sarajevo (Bosnia y Herzegovina)

Persones beneficiàries

Persones beneficiàries directes: 11.833
Persones beneficiàries de forma indirecta: 151.030

Pressupost total

155.460,07 €

Finançadors

Ajuntament de Barcelona