Saltar a contenido

Tècnic/a d’Educació per al Desenvolupament

viernes,27 noviembre 2020

medicusmundi mediterrània (MMMed) convoca una plaça de Tècnic/a d’Educació per al Desenvolupament.

Les persones interessades han d’enviar el seu currículum i una carta de presentació a mediterrania@medicusmundi.es indicant en el assumpte “EpD Barcelona” amb data límit el 14/12/2020

Funcions principals:

 • Identificar, formular, executar i justificar projectes d’EpD.
 • Gestionar subvencions públiques.
 • Participar en disseny i execució de campanyes i accions d’incidència política.
 • Organitzar activitats de formació i sensibilització (webinars, xerrades, cinefòrums, exposicions, etc.).
 • Interactuar amb diferents actors (organitzacions, xarxes, administracions) en relació a la seva feina.

Els requisits per al lloc de treball són els següents:

Formació:

 • Formació universitària, preferiblement en l’àmbit de les Ciències Socials, les Ciències de la Salut, la Comunicació o l’Educació.
 • Màster o postgrau en cooperació al desenvolupament o experiència equivalent.
 • Es valorarà especialment formació en gènere i en educació per al desenvolupament.
 • Imprescindible domini del català (nivell C o equivalent) i el castellà.
 • Es valoraran coneixements d’anglès, portuguès i francès.

Experiència:

 • Experiència en el sector associatiu. Coneixement del sector a la ciutat de Barcelona i Catalunya.
 • Experiència en gestió de projectes d’EpD i sensibilització.
 • Experiència en gestió de subvencions públiques, especialment dels finançadors catalans més rellevants: ACCD, Ajuntament de Barcelona, Diputació de Barcelona, altres ajuntaments...
 • Experiència en treball en xarxa.
 • Experiència en coordinació de grups de treball.
 • Es valorarà especialment experiència en temes de salut, incidència política i gènere.

Habilitats:

 • Persona proactiva.
 • Capacitat de relació amb altres agents del sector (teixit associatiu, administracions, finançadors, ONGs, centres educatius…).
 • Capacitat de dinamització de xarxes de treball.
 • Capacitat de treball en equip
 • Bon nivell de redacció de textos.
 • Maneig de les xarxes socials.

S’ofereix:

 • Jornada laboral de 35 hores setmanals.
 • Lloc de treball: seu de Barcelona
 • Salari segons barem intern de medicusmundi mediterrània.
 • Incorporació: 11 de gener.

NOTA:

Es valoraran i contactaran només les candidatures que compleixin tots els requisits sol·licitats per al lloc. Es contactarà amb les persones preseleccionades per a  una entrevista personal.

medicusmundi mediterrània promou la no discriminació per raó de raça, edat, sexe, estat civil, ideologia, opinions polítiques, nacionalitat, religió, orientació sexual o qualsevol altra condició personal, física o social dels seus professionals.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Responsable: ASOCIACIÓN MEDICUS MUNDI MEDITERRANIA  

Dades de contacte del Responsable i del Delegat de Protecció de Dades: Pau Alsina 112, 1º Edificio Podium 08024 Barcelona, correu electrònic mediterrania@medicusmundi.es i CIF: G59944314.

ASOCIACIÓN MEDICUS MUNDI MEDITERRANIA, com a responsable del tractament, informa al sol·licitant que les dades personals facilitades són recollides amb la finalitat de gestionar els processos de selecció, així com de mantenir-lo informat de les diferents vacants a un lloc de treball que es produeixin en la nostra entitat.

Les dades personals proporcionades es conservaran fins a l'adjudicació d'un lloc de treball, fins que vostè exerceixi el seu dret de cancel·lació o durant un període màxim d' un any des de la seva recollida. Passat aquest període seran destruïdes.

L'objecte del tractament és l'interès legítim de ASOCIACIÓN MEDICUS MUNDI MEDITERRANIA per gestionar els processos de selecció, és per això que, amb l'acceptació del present avís, el sol·licitant consent el tractament de les seves dades.

El sol·licitant té dret a obtenir confirmació sobre si a ASOCIACIÓN MEDICUS MUNDI MEDITERRANIA estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. El sol·licitant té dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. ASOCIACIÓN MEDICUS MUNDI MEDITERRANIA deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

El sol·licitant pot exercir els seus drets:

 • Mitjançant un escrit adreçat a ASOCIACIÓN MEDICUS MUNDI MEDITERRANIA, Secretari Coloma 112, 1º Edificio Podium 08024 Barcelona, referència "Protecció de Dades".
 • Mitjançant correu electrònic a l’adreça mediterrania@medicusmundi.es indicant a l’assumpte la referència “Protecció de Dades”.

Si considera que els seus drets no s'han atès adequadament, té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

Sobre esta oferta

País
España
Asociación
medicusmundi Mediterrània