Saltar a contingut

FINALITZAT Salut Familiar Comunitària Intercultural en el municipi de Riberalta, Bolívia

medicusmundi Mediterrània

Acompanyament en la implementació de la política de Salut Familiar Comunitària Intercultural (SAFCI) al municipi de Riberalta (2018-2019)

El municipi de Riberalta està situat a la província de Vaca Díez, al departament de Beni, Bolívia. És la població més important de l'Amazònia boliviana, amb més de 92.000 persones. L'activitat socioeconòmica de la zona està basada en l'agricultura de subsistència i explotació de productes agroforestals (fusta i ametlla principalment, coneguda com nou amazònica o nou de Brasil).

Els problemes de salut de la població de Riberalta deriven de les condicions de pobresa i precarietat. Les deficiències en la provisió de serveis bàsics, els hàbits i estils de vida no saludables, entre d'altres factors, contribueixen als problemes de salut a la zona. En els nens i nenes menors de 5 anys els principals problemes són les malalties diarreiques agudes i les infeccions respiratòries agudes, molt sovint associades a estats de desnutrició. També les malalties perinatals, en molts casos pel curt espai de temps entre un embaràs i el següent i per l'alt percentatge d'embaràs adolescent.

Totes aquestes causes de mortalitat són evitables amb una bona política de prevenció i promoció de la salut.

Amb aquest projecte es vol acompanyar a les autoritats locals en la implementació progressiva de la Política de Salut Familiar Comunitària Intercultural (SAFCI), oferint assistència tècnica, formació contínua i en servei a el personal de salut de la zona, i millorant les capacitats de gestió de les autoritats locals de sistema municipal de salut. També es treballarà amb la població de les comunitats per fomentar la participació activa de la societat civil en la defensa de el dret a la salut i per enfortir la relació entre el sistema de salut i la població. A més s'incideix en altres determinants socials de la salut com el medi ambient, la sobirania alimentària, la participació en les polítiques públiques, l'habitatge, etc.

Sobre aquest projecte

Pressupost total

459.845,4 €

País / Països

Bolivia

Regió/Departament(s)

Departamento de Beni, Provincia Vaca Diez, Municipio de Riberalta. 

Objectiu del projecte

Objectiu General:

Millorar l'acompliment de el sistema de salut municipal per afavorir estils i condicions de vida saludables que redueixin el risc a emmalaltir i millorar els determinants socials de la salut

Objectiu Específic:

Enfortir la implementació de la política SAFCI per garantir la participació i coneixement dels titulars de dret, el canvi d'enfocament epidemiològic, la corresponsabilitat en la gestió de salut dels titulars d'obligacions i responsabilitats, i d'aquesta manera reduir els riscos associats a estils i condicions de vida.

Resultats previstos

1. Implementada una atenció integral, intercultural, de qualitat i contínua, amb enfocament de gènere.
2. Les famílies meta enforteixen el seu coneixement i accions sobre estils i condicions de salut.
3. Enfortida la coresponsabilitat en la gestió de salut entre les autoritats municipals i les comunitats.

Data d'inici

01/01/2018

Data de finalització

31/10/2020

Persones beneficiàries

Població beneficiària indirecta: tota la població del municipi (més de 92.000 persones)+

Població beneficiària directa: es treballarà amb els grups més vulnerables

440 dones en edat fertil
140 dones embarassades
50 mares adolescents
800 nens i nenes
180 persones amb malalties no transmissibles i transmissibles, discapacitat...
30 famílies alt risc
35 professionals de la salut
Unes 2500 famílies rebran educació sobre riscos associats a estils i condicions de vida no saludables.
1500 famílies rebran orientació per al maneig adequat de l'aigua, sanejament
80 famílies participessin en els horts familiars
16 comunitats reben orientació per a adoptar mesures per a reduir l'impacte ambiental
100 joves líders de comunitats educatives formats en Drets Sexuals i Reproductius

Finançadors

Generalitat Valenciana 

medicusmundi mediterrània