Saltar a contingut

Activisme i defensa del dret a la salut a la ciutat de Maputo

medicusmundi Mediterrània

Contribuir a la promoció del dret a la salut dels ciutadans de Maputo mitjançant la participació activa de la societat civil i moviments socials en la construcció de polítiques de salut basades en l'equitat i la defensa del sistema públic (2019-2021).

El projecte potencia la col·laboració de les organitzacions de la societat civil i moviments socials per augmentar el coneixement, posicionament ideològic i incidència política en  defensa del Dret a la Salut  a Maputo, des d’una visió basada en els Determinants Socials de la Salut com principals elements que expliquen les desigualtats sociosanitàries de la ciutat.

Es promou formació específica  mitjançant la implementació de la primera Escola d’Activisme en Salut, amb un component innovador d'activisme digital. L’ús de plataformes de comunicació digital és un mitjà fonamental per promoure la participació ciutadana, en el procés d'influència i presa de decisions en polítiques de la salut i els seus determinants, especialment la relació entre les desigualtats de gènere i la salut.

La intervenció es centra al municipi, on es treballarà amb la societat civil, moviments socials nacionals i internacionals, universitats, centres de recerca i el propi Consell Municipal , fomentant la coordinació a plataformes  per la defensa del Dret a la Salut i la Comissió de Determinants Socials de la Salut, espai intersectorial impulsat per medicusmundi i el CMM al 2018, que pretén convertir-se en un fòrum participatiu pel disseny i implementació de les polítiques públiques de salut.

Sobre aquest projecte

Data d'inici

01/12/2019

Data de finalització

30/11/2021

Soci/s Local/s

N’weti – Comunicação para a Saúde (N’weti)
Consell Muncipal de la Ciutat de Maputo (CMM)
Universitat Pompeu Fabra - GREDS-EMCONET
Plataforma de la Societat Civil per a la Salut de Moçambic (PLASOC)
People’s Health Movement South Africa

Objectiu del projecte

Objectiu general:
Contribuir a la promoció del dret a la salut dels ciutadans de Maputo mitjançant la participació activa de la societat civil i moviments socials en la construcció de polítiques de salut basades en l'equitat i la defensa del sistema públic. 

Objectiu específic: 
Enfortir la coordinació, capacitat de mobilització i incidència política de la societat civil i moviments socials de Maputo en la defensa del dret a la salut i un sistema públic de qualitat des els Determinants Socials de la Salut.

Resultats previstos

- Constituïda la primera Escola d'Activisme en Salut de la Ciutat de Maputo en l'àmbit de la defensa del Dret a la Salut i la incidència en els DSS
- Implementades accions d'activisme per part de la societat civil i moviments socials pel foment del diàleg polític, la sensibilització ciutadana, la difusió d'evidències i bones pràctiques i la coordinació entre actors
- Assegurada la participació i incidència en les polítiques de salut de la societat civil i les moviments socials a la Comissió Municipal de Determinants Socials de la Salut de la Ciutat de Maputo

Zona geogràfica

Àfrica Subsahariana

Regió/Departament(s)

Maputo (Moçambic)

Persones beneficiàries

Població titular de drets:
a) Població general: 25% de la ciutat de Maputo - 165.575 dones + 152.694 homes (beneficiaris de campanya de sensibilització)
b) Quadres tècnics i líders d'entitats de la societat civil i moviments socials a Maputo: 12 dones + 8 homes (beneficiaris de formació)

Població titular d'obligacions:
- El col·lectiu porter titular d'obligacions són les institucions del sector públic responsables de l'oferta sanitària, en els seus diversos nivells administratius, en aquest cas en l'àrea de salut i acció social del Municipi de Maputo: 2 dones + 2 homes

Població titular de responsabilitats:
- Quadres tècnics i líders d'entitats de la societat civil i moviments socials nacionals i internacionals

Pressupost total

161.339,83 €

Finançadors

Ajuntament de Barcelona