Saltar a contingut

Impulsant la ruta de sortida de la violència masclista a Quito

medicusmundi Mediterrània

Promoure la justícia de gènere mitjançant accions que contribueixin a una vida lliure de violència masclista a Quito (2019-2021)

El projecte contribueix a facilitar la sortida del cicle de la violència masclista per a les adolescents i dones de Quito. Es treballa amb actors claus com (1) la Fundación Casa Matilde, contrapart i gestora de l’única casa d’acollida per a víctimes del sud de Quito amb qui s’impulsarà l’apoderament econòmic de les dones usuàries per facilitar la incorporació al mercat laboral; (2) la Xarxa de Centres i Cases d'acollida (amb focus entre el municipi de Quito i de Guayaquil) per formentar la incidència política en la lluita contra la VBG a nivell nacional; (3) l’ Hospital Obstetric Pediàtric Luz Elena Arismendi del barrio de Nueva Aurora (HGONA) per enfortir les capacitats de detecció i atenció de casos de violència masclista des de la xarxa del sistema de salut al sud de Quito, mitjançant el disseny i promoció d'un circuit integral basat en el model d'articulació i resposta de l'Hospital Clínic de Barcelona; i (4) amb entitats de la societat civil per augmentar la sensibilització i informació dels mitjans de comunicació, homes, dones, adolescents i infants del sud de Quito, sobre la la violència masclista i el seu impacte en la salut integral de la dona i els seus fills/filles.

Sobre aquest projecte

Data d'inici

01/12/2019

Data de finalització

30/11/2021

Soci/s Local/s

Fundación Casa de Refugio Matilde
Red de Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar del Sur de Quito-RAPVIFSUR
Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM) – Guayaquil
Hospital Obstetric Pediàtric Luz Elena Arismendi del barrio de Nueva Aurora (HGONA)
Hospital Clínic de Barcelona – Comissió de VIG

Objectiu del projecte

Objectiu General:
Promoure la justícia de gènere mitjançat accions que contribuexin a una vida lliure de violència masclista a Quito.

Objectiu Específic:
Fomentar el suport social i institucional integral a dones en situació de violència masclista a Quito, amb enfoc de gènere i drets humans, impulsant la seva ruta de sortida de la violència.

Resultats previstos

1. L'unica casa d'acollida d'urgències i llarga estadia per a dones en situació de violència masclista i amb risc de femicidi a Quito ofereix un servei d'empoderament econòmic de les usuàries que es troben en procés de sortida de l'alberg.
2. Fomentada la incidència política en la lluita contra la VBG a nivell nacional, mitjançant el reforç de la coordinació de la Xarxa de Centres i Cases d'acollida de les institucions que treballen en prevenció i atenció (amb focus entre el municipi de Quito i de Guayaquil).
3. Enfortides les capacitats de detecció i atenció de casos de violència masclista desde la xarxa del sistema de salut al sud de Quito, mitjançant el disseny i promoció d'un circuit integral basat en el model d'articulació i resposta de l'Hospital Clínic de Barcelona.
4. Augmentada la sensibilització i informació dels mitjans de comunicació, homes, dones, adolescents i infants del sud de Quito, sobre la problemàtica de la violència masclista i el seu impacte en la salut integral de la dona i els seus fills/filles.

Zona geogràfica

Amèrica del Sud

Regió/Departament(s)

Quito (Equador)

Persones beneficiàries

 

Beneficiaris Directes:
- Titulars de drets: 1.205 dones, 235 homes
- Titulars d'obligacions: 140 dones, 135 homes
- Titulars de responsabilitat: 63 dones, 40 homes

Pressupost total

165.323,77 €

Finançadors

Ayuntamiento de Barcelona