Saltar a contingut

FINALITZAT Alternativa econòmica per a dones en situació de violència de gènere en el sud de Quito (l'Equador)

medicusmundi Mediterrània

Garantir l’accés de les dones, i els seus fills i filles, a una vida lliure de violència (2018-2020)

El projecte busca la generació d’una alternativa econòmica per a dones en situació de violència que són usuàries o ex-usuàries dels serveis d’atenció integral que ofereix la Fundació Casa de Refugio Matilde (FCRM) amb la finalitat de que aquesta autonomia contribueixi a la sortida del cercle de la violència.  Es planteja assolir-la des de diversos components: 1) La instal.lació d'un espai d’atenció infantil dins de l'alberg, que permeti la dedicació exclusiva de les dones a la formació ocupacional. 2) L'enfortiment de l’autoestima i de les habilitats personals de les dones usuàries de l’alberg de la FCRM que afavoreixin la construcció del seu projecte de vida dins l’etapa de finalització de la residència a l’alberg de la FCRM (últim mes de residència).3) La millora de les capacitats i coneixements de les dones usuàries de l’alberg de la FCRM per a la generació d’ingressos propis en les especialitats d'el.laboració de pa i pastisseria, i producció d'artesanies, i, per últim, 4) La coordinació i posada en marxa d'una xarxa estable de comercialització dels productes elaborats per les dones usuàries de l’alberg de la FCRM a partir de la creació d'aliances estratègiques amb entitats públiques i privades que dinamitzen espais i fires de venda de productes amb finalitat social i inclusiva, que inclou també la difusió i promoció dels productes i de l'experiència a partir de materials audiovisuals (tríptic, banners i video de curta durada).

Sobre aquest projecte

Data d'inici

01/12/2018

Data de finalització

30/06/2020

Soci/s Local/s

Fundación Casa de Refugio Matilde 

Objectiu del projecte

Objectiu General:
Garantir l’accés de les dones, i els seus fills i filles, a una vida lliure de violència

Objectiu Específic:
Millorar l’autonomia econòmica de dones en situació de violència de gènere usuàries de l’alberg de la FCRM

Resultats previstos

1. Establert un servei d’atenció infantil com a recolzament a les dones durant la seva formació ocupacional.

2. Enfortida l’autoestima i millorades les habilitats personals que permeten la construcció del projecte de vida de les dones usuàries de la FCRM dins l’etapa de finalització de la residència a l’alberg.

3. Millorades les capacitats i coneixements de les dones usuàries de l’alberg de la FCRM per a la generació d’ingressos propis mitjançant diverses formacions, la principal en panificació.

4. Incentivada la venda del productes elaborats (pa i pastisseria i artesanies) per les dones usuàries de l’alberg de la FCRM, mitjançant una xarxa local de comercialització.

Zona geogràfica

Amèrica del Sur

Regió/Departament(s)

Quito (Ecuador)

Persones beneficiàries

Beneficiaris:
- Dones víctimes de violència masclista ateses per Casa Matilde, i els seus fills i filles (264 dones, 146 nenes, 180 nens i 25 adolescents)
- Equip tècnic de la Fundació Casa de Refugi Matilde. Lideresas barriales (33 dones i 3 homes)
- Municipalitat de la ciutat de Quito. Responsables de programes de suport a les emprenedories i xarxes locals de comercialització (3 persones)

Pressupost total

99.078,65 €

Finançadors

ACCD