Saltar a contingut

FINALITZAT Per una vida sense violència en el cantó de Sarajevo

medicusmundi Mediterrània

Contribuir a la construcció d'una societat més justa, equitativa i inclusiva que garanteixi la integritat personal i el dret a una vida lliure de violència de les dones de Sarajevo (2018-2020)

La violència contra les dones és un dels principals reptes socials que enfronta Bòsnia i Hercegovina. Existeixen iniciatives que intenten respondre a aquesta problemàtica, però malgrat tot, encara es mostren insuficients per reduir els actuals índexs.
En aquest context de vulnerabilitat, es necessari que les organitzacions de la societat civil i les institucions públiques, assumeixin el seu rol de garantir el dret a una vida lliure de violència de gènere (VG), millorant l’eficiència i reduint el cost psicològic per a la dona.

L’acció, identificada amb la Fundació de la Democràcia Local (FLD), les autoritats del Kanton Sarajevo, i la col·laboració del Departament d’Atenció i Acollida per violència masclista del Aj. de BCN, contribuirà a reduir la VG mitjançant: 1) l’articulació interinstitucional en xarxa i la generació de metodologies comuns; (2) sensibilitzar a la població sobre patrons limitants per superar la VG; (3) reformar els serveis sanitaris per a l’atenció a dones víctimes; (4) el primer Centre de Dones de Sarajevo amb un enfoc integral, de drets humans i gènere; (5) millorar els serveis d’orientació laboral de la Casa d’Acollida de Sarajevo i (6) contribuir al debat global entre diferents institucions públiques i societat civil que treballen en VG.

Sobre aquest projecte

Data d'inici

01/12/2018

Data de finalització

30/11/2020

Soci/s Local/s

Fundació de la Democràcia Local (FLD)
Agència per a la Igualtat de Gènere de ByH
Associació de periodistes de ByH
Ministeri de Treball, Política Social, Persones Desplaçades i Refugiats Cantó Sarajevo
Ministeri de Salut del Cantó Sarajevo

Objectiu del projecte

Objectiu General:
Contribuir a la construcció d'una societat més justa, equitativa i inclusiva que garanteixi la integritat personal i el dret a una vida lliure de violència de les dones de Sarajevo

Objectiu Específic:
Incorporar un enfoc integral, de drets humans i de gènere als serveis, accions i programes contra la violència de gènere implementats per institucions públiques i privades de Sarajevo.

Resultats previstos

1. Assegurada la coordinació de les entitats que treballen la problemàtica de Violència de Gènere en el marc de la "XARXA SEGURA", la xarxa de casa d'acollida de dones i el Cos de Cordinació en matèria de Violència de Gènere del Kanton Sarajevo.

2. Implementats processos de sensibilització en matèria de prevenció de la violència de gènere per a la població juvenil de Sarajevo mitjançant la col·laboració amb la xarxa d'escoles de secundària de la ciutat i l'Associació de Periodistes de BiH.

3. Enfortida la capacitat de resposta dels serveis sanitaris de Sarajevo en matèria d'atenció i acompanyament de dones víctimes de violència de gènere.

4. Habilitar el primer "Centre de Dones" a dones víctimes de violència de Gènere a la ciutat de Sarajevo.

5. Enfortits els serveis de formació i orientació professional per a les usuàries de la Casa d'Acollida de Sarajevo.

6. Fomentat un intercanvi d'experiències i bones pràctiques en el marc de les jornades sobre "Violència de Gènere, una problemàtica global" que es celebren a Barcelona, amb la participació de les ciutats de Sarajevo, Barcelona i altres ciutats específiques prioritzades per la cooperació municipal de l'Ajuntament, com ara Maputo, Quito i/o d'altres.

Zona geogràfica

Europa

Regió/Departament(s)

Sarajevo (Bòsnia i Hercegovina)

Persones beneficiàries

- Professionals de l'Entitats de la "XARXA SEGURA": 22 dones
- Membres del Cos de Coordinació d'atenció i prevenció de la VG del Cantó Sarajevo: 6 dones i 1 home
- Estudiants de secundària de les 4 escoles del Ministeri d'Educació seleccionades: 100 dones i 100 homes
- Ministeri de Salut del Cantó Sarajevo: 10 dones i 10 homes
- Ministeri de Salut del Cantó Sarajevo: 30 dones i 15 homes
- Professionals (psicòleg, jurista, treballadora social) FLD: 3 dones
- Dones usuàries dels serveis del "Centre de Dones": 1.020
- Professionals de la casa d'acolliment: 6 dones
- Dones que participen en el programa d'orientació vocacional: 30
- Dones que reben finançament per a dur a terme projectes de generació de rendiments: 10
- Dones que s'incorporen al mercat laboral: 10
- Membres del grup de coordinació de VG de Sarajevo: 3 dones
- Uns altres

Pressupost total

193.517,02 €

Finançadors

Ajuntament de Barcelona