Saltar a contingut

Oro + Just per a la salut global. Compra pública, joieria i consum responsables

medicusmundi Mediterrània

Canviant hàbits de producció i consum a través de la incidència política orientada a la compra pública responsable, de la incidència empresarial per desencadenar pràctiques i mecanismes de joieria responsable i de la sensibilització i comunicació social per a un consum crític i transformador

El 40% de les emissions de mercuri en el planeta provenen de la mineria artesanal d'or, provocant un problema de salut pública global. Els impactes derivats d'aquesta activitat, i la presència d'or, i altres minerals de conflicte, en productes i serveis públics són qüestions encara molt desconegudes. Així mateix, l'or és un metall capital en la indústria joiera, que desconeix l'existència d'alternatives en forma d'or just i pedres precioses amb garantia de traçabilitat. Partint del cas de l'or com a fil conductor, el projecte vol denunciar les vulneracions de drets humans i ambientals lligades a l'extracció i comercialització de recursos minerals i, al mateix temps, desencadenar pràctiques de compra pública, joieria i consum responsables a Barcelona que reverteixin positivament en els drets de les comunitats mineres del Sud i en la salut i el medi ambient globals.
A grans trets, això es durà a terme mitjançant l'articulació de processos participatius i espais embullats en tres eixos d'actuació: a) incidència política en matèria de compra pública, amb una recerca / acció centrada en mobilitat elèctrica; b) incidència empresarial cap al gremi de joiers / es, a partir d'un grup motor des del qual generar respostes col·lectives; c) sensibilització de la ciutadania i comunicació transformadora.

Sobre aquest projecte

Objectiu del projecte

Contribuïm a una major coherència entre polítiques públiques i accions amb implicació de minerals de conflicte que reverteixen positivament en els drets humans de les comunitats mineres de l'Sud i en la salut i el medi ambient globals

Objectiu Específic: Promovem pràctiques de compra pública responsable i de joieria sostenible a la ciutat mitjançant l'articulació de processos participatius i espais de treball en xarxa que desencadenen un canvi en els patrons d'adquisició d'or i altres minerals de conflicte

Resultats previstos

1: Construir xarxes de diferents agents involucrades en accions de compra pública i minerals de conflicte i elaborar propostes viables mitjançant la investigació desenvolupada per ser aplicades als processos de contractació pública

2: Desplegar un procés d'incidència empresarial entre el sector de la joieria que derivi en canvis tangibles cap a l'adopció de pràctiques de joieria responsable i l'ús de minerals justos i traçables

3: Informar i sensibilitzar la ciutadania barcelonina sobre els impactes globals de la mineria artesanal d'or i l'explotació d'altres minerals de conflicte, així com de les respostes existents des dels àmbits de compra pública, la joieria i el consum responsable

Nº de mesos

30

Data d'inici

01/07/2020

Data de finalització

28/02/2023

Finançadors

Ajuntament de Barcelona
Diputació de Barcelona

Pressupost total

134.831,69 €

Informació de contacte

mediterrania@medicusmundi.es