Saltar a contingut

Equador

Sobre aquest país

Població total

16.027.000

Mortalitat infantil

16

Ingrés nacional brut cápita

11190

Índex de Desenvolupament Humà (IDH)

0,732 (88)

Esperanza de vida en néixer h/m

76

Despesa total en salut per habitant

579

Despesa total en salut com a percentatge del PIB

9.2

Font:

Informe de Desarrollo Humano y Banco Mundial