Saltar a contingut

Senegal

Sobre aquest país

Població total

14.907.000

Mortalitat infantil

36

Ingrés nacional brut cápita

2330

Índex de Desenvolupament Humà (IDH)

0,466 (170)

Esperanza de vida en néixer h/m

66

Despesa total en salut per habitant

50

Despesa total en salut com a percentatge del PIB

4.7

Font:

Informe de Desarrollo y Banco Mundial