Saltar a contingut

Burkina Faso

Projectes en marxa

Notícies

Sobre aquest país

Població total

17.589.198

Mortalitat infantil

56

Ingrés nacional brut cápita

1600

Índex de Desenvolupament Humà (IDH)

0,402 (183)

Esperanza de vida en néixer h/m

59

Despesa total en salut per habitant

35

Despesa total en salut com a percentatge del PIB

5

Font:

Informe de Desarrollo Humano y Banco Mundial