Saltar a contingut

Burkina Faso

Sobre aquest país

Població total

17.589.198

Mortalitat infantil

56

Ingrés nacional brut cápita

1600

Índex de Desenvolupament Humà (IDH)

0,402 (183)

Esperanza de vida en néixer h/m

59

Despesa total en salut per habitant

35

Despesa total en salut com a percentatge del PIB

5

Font:

Informe de Desarrollo Humano y Banco Mundial