Saltar a contingut

FINALITZAT: Per una vida lliure de violència de gènere al sud de Quito, Equador (2017-2018)

medicusmundi Mediterrània

Millora de la cobertura i qualitat dels serveis d'atenció a dones víctimes de violència de gènero. 

La violència de gènere és un dels principals problemes que afecten les dones de l'Equador, segons l'Enquesta Nacional de Relacions Familiars i Violència de Gènere contra les Dones (2011) 6 de cada 10 dones declara haver patit algun tipus de violència. La més freqüent és la psicològica (53,9%), seguida de la violència física (38%), la sexual (25,7%) i finalment la violència patrimonial (16,7%).

Volem millorar la cobertura i qualitat dels serveis d'atenció a les dones que són víctimes de violència de gènere al sud de Quito, que siguin de més fàcil accés i atenguin de manera integral a les víctimes, no només en els aspectes legals o mèdics . Per a això treballarem una vegada més amb la Fundació Casa Matilde, pionera en la lluita contra la violència de gènere a l'Equador i que gestiona la Casa Refugi Matilde, la primera casa d'acollida que es va obrir al país.

  1. Ampliarem l'accés als serveis d'atenció existents amb aliances interinstitucionals.
  2. Millorarem la qualitat amb la formació i sensibilització dels professionals que les atenen.
  3. Impulsarem processos de vigilància social i incidència, enfortint a les lideresses de barri perquè elaborin informes de veedoria per a les institucions públiques.
  4. Farem una investigació sobre les causes estructurals de la violència en els barris del sud de Quito.
  5. Generarem material de difusió per a les institucions que treballen en la prevenció de la violència a Quito i també a Barcelona (en col·laboració amb el Departament de la Dona de l'Ajuntament de Barcelona per promoure un intercanvi entre entitats d'ambdues ciutats i poder millorar la prevenció de la violència en els col·lectius d'origen equatorià a Catalunya).

Aquest projecte és la continuació del treball iniciat el 2014 a la zona de Bolívar per a abordar la violència de gènere i apoderar les dones en relació als seus drets sexuals i reproductius, i que des de 2015 venim desenvolupant a la ciutat Quito.
 

Sobre aquest projecte

Objectiu del projecte

Objectiu General: Promoure l'accés de les dones a la salut sexual i reproductiva de qualitat i al dret a una vida lliure de violència des d'un enfocament de gènere i drets humans 

Objectiu específic: Millorada la cobertura i qualitat dels serveis d'atenció a dones víctimes de violència de gènere al sud de Quito.
 

Resultats previstos
  1. Augmentada la participació de les líders de barri en els processos de vigilància social sobre el compliment de normes i procediments legals d'atenció i prevenció en VG en diversos espais de participació de la dona a l'Equador. 
  2. Augmentada la coordinació entre els diversos actors que realitzen atenció de casos de VG al sud de Quito (sistema de salut, sistema de justícia, RAPVIFSUR) i a nivell internacional (Departament de la Dona i Casa Municipal d'Urgències per Violència Masclista de Barcelona), incorporant espais de reflexió conjunta i anàlisi de la ruta de derivació de casos de VG cap a una atenció més integral. 
  3. L'Hospital Enrique Garcés del sud, Maternitat Nova Aurora i Centres de salut del sud de Quito coneixen el sistema de protecció existent (Sala de primera Acollida, Fiscalia, Unitats judicials), són més sensibles enfront de la problemàtica de violència de gènere i realitzen atencions més integrals, amb enfocament de drets humans i gènere. 
  4. Generat major coneixement sobre la realitat de la VG al sud de Quito, les seves causes i variables, que orienten possibles polítiques i programes municipals de prevenció de la VG. 
  5. Generats missatges i materials informatius accessibles a la població del sud de Quito i a població equatoriana a Barcelona, sobre què fer i a quines institucions dirigir-se davant una situació de VG amb garanties de rebre una atenció de qualitat, amb enfocament de drets humans i gènere. 
Zona geogràfica

América del Sur

Regió/Departament(s)

Zona sud de Quito

Nº de mesos

12

Data d'inici

1 de desembre de 2017

Data de finalització

30 de novembre de 2018 

Persones beneficiàries

Dones y joves-

Pressupost total

138.394,66 euros

Finançadors

Generalitat de Catalunya - Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD)

Personal cooperant

Lidia Serra - Assessora tècnica