Saltar a contingut

Missió, visió, valors i principis

Treballem per tal que el dret a la salut sigui una realitat arreu del món i que es redueixin les desigualtats que alimenten la bretxa de salut.
 

La nostra missió

medicusmundi existeix per tal de contribuir a generar canvis en la societat, mitjançant el foment d’una cultura de solidaritat i de compromís ciutadà, que facin possible l’eradicació de la pobresa i permetin que la salut sigui un dret a l’abast de tothom.

La missió recull, d’una banda, el bagatge històric de l’organització i, de l’altra, respon a una visió actual del món i del paper que desitgem desenvolupar-hi. Presenta un panorama de futur i un conjunt de tendències cap a les quals volem caminar.

La nostra Visió

Els qui formem medicusmundi reclamem el dret a la salut per a totes les persones i expressem la nostra voluntat de contribuir a l’esforç que realitzen les comunitats i els pobles més empobrits del planeta per tal de promoure el seu desenvolupament, tot dedicant especial atenció a la dimensió universal i equitativa de la salut.

medicusmundi pensem que el dret a la salut no tan sols inclou l’atenció de salut oportuna i apropiada, sinó també els principals factors determinants de la salut, com és ara el medi ambient, l’accés a l’aigua neta potable i a condicions sanitàries adequades, una nutrició i un habitatge apropiats, condicions de treball dignes, accés a l’educació i a la informació sobre qüestions relacionades amb la salut, inclosa la salut sexual i reproductiva, i tot en un ambient de pau.

Creiem que l’experiència i el coneixement acumulat poden permetre’ns reduir el nombre de persones excloses del dret a la salut, i que hem de treballar per a l’accés de tothom als organismes de poder i de presa de decisions, per tal que totes les persones puguem participar en les deliberacions importants que afecten la nostra vida quotidiana.

Sabem que el món actual compta amb el coneixement i els recursos tecnològics, econòmics i humans suficients per tal de proveir els habitants del planeta d’una bona salut i d’unes condicions de vida dignes. I que per tal d’aconseguir-ho hem d’apostar per enfortir els sistemes de salut públics, universals i basats en els principis de l’Atenció Primària.

Els qui formem medicusmundi anhelem viure en un món més just, on no existeixin grups socialment desafavorits, exclosos o vulnerables que, pel fet de no disposar d’accés a la salut, pateixin una càrrega de mortalitat i de malaltia notablement més gran.

Els nostres Valors 

medicusmundi s’inspira en un conjunt de valors que la caracteritzen com a organització de solidaritat i impregnen les seves aspiracions i accions:

 • Participació: medicusmundi construeix relacions igualitàries de partenariat, basades en la confiança i el respecte mutu.
 • Independència: medicusmundi no depèn de cap grup polític o econòmic, ni de cap confessió religiosa. Les seves accions es basen en la independència respecte d’institucions i entitats finançadores.
 • Integritat: l’honestedat i la transparència en principis i mètodes guien la feina i configuren la credibilitat que construeix l’organització, dia a dia.
 • Professionalitat: entesa com a seriositat i rigor en els compromisos i les accions que permeten, des d’una especialització professional i geogràfica, donar resposta a les necessitats de les poblacions més desafavorides, amb eficàcia, eficiència i qualitat.
 • Pluralitat: les relacions es basen en el respecte a les diferents posicions polítiques, religioses i filosòfiques. La diversitat d’experiències, de cultures i d’opinions afavoreix la recerca d’alternatives.
 • Solidaritat: expressió de la necessitat de crear un món més just, en el qual una ciutadania responsable, compromesa en la transformació social, aconsegueixi la millora de les condicions de vida de les societats més empobrides i el ple exercici dels drets de les persones i dels pobles.

Els nostres principis 

La feina de medicusmundi en la lluita contra la pobresa es basa en els següents principis:

 • L’ésser humà, considerat individualment i socialment, ha de ser el centre del procés de desenvolupament.
 • El desenvolupament ha d’entendre’s com un procés d’ampliació de les capacitats i opcions de les persones, especialment dels sectors més vulnerables o empobrits.
 • L’acció de cooperació per al desenvolupament es fonamenta en l’obligació, que a totes i a tots ateny, de fer efectius els drets, inclòs el dret al desenvolupament, que la comunitat internacional ha definit com a atributs inviolables de l’ésser humà.
 • El desenvolupament pertany a cada poble, que ha de ser destinatari i protagonista dels processos de canvi.
 • Les accions de cooperació per al desenvolupament constitueixen una expressió de solidaritat, de recerca de nivells de justícia social més grans i de lluita per la igualtat de drets de tothom.