Saltar a contingut

Hondures

Projectes en marxa

Notícies

Sobre aquest país

Població total

8.721.000

Mortalitat infantil

15

Ingrés nacional brut cápita

4570

Índex de Desenvolupament Humà (IDH)

0,606 (131)

Esperanza de vida en néixer h/m

73

Despesa total en salut per habitant

212

Despesa total en salut com a percentatge del PIB

8.7

Font:

Informe de Desarrollo Humano y Banco Mundial