Saltar a contingut

Els comptes clars

Busquem la diversificació i la pluralitat dels finançadors, de tal manera que cap finançador públic aporti més del 50% dels ingressos totals de l’organització.

Actualment, rebem fons d’organismes internacionals, l’UE, ECHO, Ministeri d’Assumptes Exteriors i Cooperació, comunitats autònomes, diputacions i ajuntaments.

Pel que fa a fons privats, les pràctiques de captació de fons de medicusmundi han d’encoratjar a col·laborar-hi voluntàriament i no exercir-hi cap manera de pressió. Actualment, medicusmundi rep fons dels seus socis i sòcies, de simpatitzants, d’herències i llegats i d’entitats privades (empreses, universitats, fundacions, etc.).

Origen dels fons

Origen dels fons privats

Origen dels fons públics

Destinació dels recursos assignats a programes de desenvolupament

Evolución de los recursos

Datos en millones de euros