Saltar a contingut

Convenis i subvencions

Las subvencions públiques i privades formen part del finançament de medicusmundi i gran part dels projectes en els quals treballem.

En el document adjunt desglossem totes i cadascuna de les subvencions públiques i privades meritades durant l’exercici, tant de la federació com de les seves associacions membres, indicant-hi l’organisme o entitat origen de la subvenció, l’import i l’activitat i/o projecte al qual es destina, el país i les característiques de la població que se’n beneficiarà.