Saltar a contingut

Rendim comptes

Rendir comptes significa explicar què fem, com ho fem, quant gastem, amb què ho financem i quins resultats obtenim, amb transparència.
I sempre, amb l’actitud de gestionar la informació de tal manera que, encara que no sigui possible explicar-ho tot, sí que s’expliqui amb claredat allò que és rellevant, allò que és important.

La Federació d’Associacions de Medicus Mundi està inscrita en el Registre Nacional d’Associacions del Ministeri de l’Interior amb el número nacional F-1.430 acollida al règim de la Llei d’Associacions 1/2002, de 22 de març. Ha estat declarada d’Utilitat Pública i compleix els requisits establerts en el Títol II de la Llei 49/2002, de 23 de desembre. Alhora, medicusmundi ha estat inscrita en el Registre d’Organitzacions No Governamentals de Desenvolupament de la Secretaria General de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional.

Els nostres comptes

Les dades econòmiques que presentem aquí són el resultat d’agrupar, amb criteris de consolidació, la feina feta per totes i cadascuna de les Associacions membres de la Federació, els comptes de les quals han estat auditades per un professional independent.

Ingresos
Privados 2.846.346,90
Subvenciones privadas 502.534,48
Socios 581.012,97
Donativos 251.184,88
Donativos finalistas 410.262,63
Legados y herencias 580.567,37
Empresas 74.145,98
Otros ingresos 446.638,59
Públicos 12.275.285,22
Organismos internacionales 97.066,16
Unión europea 596.164,46
ECHO 2.064.433,93
AECID - MAEC 2.389.707,46
Comunidades autónomas 5.504.654,63
Entidades locales 1.623.258,58
Total ingresos 15.121.632,12
Gastos
Lineas de actuación 13.384.371,49
Proyectos de Desarrollo 9.759.055,57
Proyectos de Ayuda Humanitaria 2.395.295,97
Proyectos de accion social 76.602,36
Educacion al desarrollo y sensiblizacion 720.612,66
Comunicación y Marketing 146.112,71
Captacion de fondos 146.306,43
Voluntariado 465.862
Comercio Justo 109.466,65
Gastos de Estructura 1.737.260,63
Total gastos 15.121.632,12

El ejercicio 2015 se cierra con un resultado contrable negativo de 65.402,25 euros.

Agregación de cuentas FAMME_Informe procedimientos acordados

Informes de auditoría

La Federació Medicus Mundi i les seves associacions membres, sotmeten els seus comptes anuals a una auditoria externa independent per tal de garantir la transparència i rendir així comptes a la ciutadania.

Tria associació i any i podràs veure els comptes de les nostres associacions