Saltar a contenido

Batzar Nagusia

Batzar Nagusia bilduko da legaren edo estatutuen arabera haren eskumenekoak diren gaiak aztertzeko eta haien inguruan erabakiak hartzeko, eta erabaki horiek lotesleak izango dira Espainiako medicusmundi Elkarteen Federazioko (FAMME) kide guztientzat. Batzarraren ahalmenak FAMMEren estatutuetan jasoko dira.